Profilering

Virksomheter som er klimakompensert gjennom Kapo kan bruke denne logoen i sin markedsføring.

sertifisering

Grønn/svart

Hvit/hvit

Svart/svart

Grønn/hvit