SERTIFIKAT

med QR kode for verifisering

 • Alle klimakompenserte bedrifter mottar sertifikat både digitalt og fysisk.
 • Scan QR-koden for å se bedriftens profilside der sertifikatet kan verifiseres, samt utfyllende info om bedriftens kompensering.
 • Vis frem sertifikatet i bedriftens lokaler og på hjemmesider/sosiale medier.

KLIMAKOMPENSERT VIRKSOMHET

logo til markedsføring

 • Logo kan lastes ned i ulike fargekombinasjoner her: https://www.kapo.no/profilering
 • Kan benyttes på hjemmesider, e-post signaturer, sosiale medier, trykksaker etc.
sertifisering

KLIMAKOMPENSERING

Hvordan snakker vi om det?

 • Klimakompensasjon er et positivt tiltak, som mange ønsker å bruke i sin markedsføring. Dette er i seg selv positivt, da det skaper økt oppmerksomhet rundt klimasaken. Likevel er det noen ting som er viktig å huske på når man markedsfører dette.
 • Vær forsiktig med å hevde «klimanøytralitet» eller lignende. KAPO anbefaler å bruke uttrykket «klimakompensert», med mindre man er sikre på at man kan hevde klimanøytralitet.
 • Vær tydelige i deres kommunikasjon på hva dere gjør for å redusere egne utslipp. Kompensasjon kommer alltid i tillegg til utslippskutt, og begge deler er nødvendig for at vi skal nå klimamålene.
 • Unngå å bruk uttrykket «kvoter» eller «klimakvoter». Bruk heller «kreditter» eller «klimakreditter». Kvoter er utslippstillatelser for kvotepliktig industri, kreditter er det som omsettes på det frivillige markedet.

KLIMAREGNSKAP

vis frem regnskapet!

 • Enten dere har fått et klimaregnskap av KAPO, eller om dere har laget et selv, vis gjerne frem klimaregnskapet!
 • Åpenhet rundt egne utslipp er viktig. Her kan man også vise frem tiltak man har gjort for å redusere utslipp.
 • KAPO oppfordrer alle virksomheter til å kontinuerlig arbeide med sine klimaregnskap, slik at disse blir mest mulig nøyaktige.
Regnskap
Some iphone

SOSIALE MEDIER

Tagg KAPO, så deler vi det videre

TEKSTER TIL SOSIALE MEDIER

hvordan fortelle at dere klimakompenserer

SPØRSMÅL RUNDT MARKEDSFØRING AV KLIMATILTAK?

kontakt KAPO dersom dere har noen spørsmål!