Energibruk

Strømmen vi bruker står for en stor del av vårt klimaavtrykk. Ved å ta grep for å bruke mindre strøm i hverdagen kan du redusere ditt utslipp.

Dette kan gjøres ved å f.eks. senke innetemperaturen, innvestere i et styringssystem som sørger for minimalt strømforbruk når du ikke er hjemme, og ved å innstallere alternative oppvarmingskilder som varmepumpe.

Mat

Maten vi spiser bidrar til store utslipp, blant annet ved oppdrett av dyr, produksjon og transport. Det er derfor viktig å tenke gjennom hva vi spiser, og hvor mye vi spiser av enkelte matvarer.

Rødt kjøtt er klimaverstingen, og vi kan med fordel begrense mengden kjøtt vi spiser i hverdagen. Visste du at husdyrhold står for over 20% av verdens klimautslipp?

 

Reise
Å reise med fly skaper store utslipp av klimagasser. Klarer du å redusere antall flyreiser vil ditt klimaavtrykk reduseres kraftig.


Husk å alltid sjekke om det finnes alternativer til fly dit du skal reise, andre transportmidler som f.eks. tog er langt mer miljøvennlig.

Bilkjøring
Klimagevinsten ved å kjøre mindre bil er stor. Alternativer som sykkel eller kollektivtransport sparer oss for store utslipp, og er med det et effektivt klimatiltak. Ta beina fatt eller bruk sykkel når det lar seg gjøre, og ta kollektivtransport dersom det er mulig!  
Dusjing
Varmtvann ved dusjing står faktisk for så mye som 15-20% av vårt elektrisitetsforbruk, og dermed 2,5% av vårt totalt klimaavtrykk.


Ved å innstallere sparedusj, samt korte ned på tiden vi står i dusjen, kan vårt klimaavtrykk reduseres.

Forbruk

Noe av det viktigste vi kan gjøre for klima er å forbruke mindre. Vi lever i et bruk og kast samfunn, der overforbruket er skyhøyt.

Reparer ting som går i stykker, kjøp brukt og lån ting du trenger av venner eller gjennom utlånstjenester.

 

klimavennlig

Kapo hjelper deg å leve mer klimavennlig.

Les mer om hvordan du kan kompensere for det du ikke klarer å redusere her.