Kartlegging

Det viktigste en bedrift kan gjøre for å redusere sitt klimaavtrykk er å kartlegge hva dette avtrykket er i dag.

For å kunne kutte utslipp effektivt er man nødt til å skaffe seg en oversikt over utslippene, og hvordan disse er fordelt på ulike faktorer.

Bruk gjerne KAPOs klimakalkulator for å komme i gang og få et gratis klimaregnskap!

Energibruk

Strømmen vi bruker står for en stor del av vårt klimaavtrykk. Ved å ta grep for å bruke mindre strøm kan din bedrift redusere sitt utslipp.

Dette kan gjøres ved å f.eks. å innvestere i et temperaturstyringssystem, som sørger for minimalt strømforbruk når dere ikke er på kontoret ved å justere temperaturen. Husk også gode rutiner på å slå av utstyr som bruker strøm når man går fra kontoret. Dette kan være blant annet PCer og PC-skjermer.

Mat

Maten vi spiser bidrar til store utslipp, blant annet ved oppdrett av dyr, produksjon og transport. Det er derfor viktig å tenke gjennom hva vi spiser, og hvor mye vi spiser av enkelte matvarer.

Har dere kantine på arbeidsplassen kan det være lurt å gå gjennom menyen, og vurdere rettene fra et klimaperspektiv. Rødt kjøtt er klimaverstingen, og vi kan med fordel begrense mengden kjøtt vi spiser i hverdagen. Visste du at husdyrhold står for over 20% av verdens klimautslipp?

 

Reise

Å reise med fly skaper store utslipp av klimagasser. Klarer dere å redusere antall flyreiser vil bedriftens klimaavtrykk reduseres kraftig.

Husk å alltid sjekke om det finnes alternativer til fly når man skal reise, andre transportmidler som f.eks. tog er langt mer miljøvennlig.

Mye reising kan også unngås i sin helhet ved bruk av digitale tjenester, som f.eks. møter gjennom Teams/Zoom e.l.

Bilkjøring

Klimagevinsten ved å kjøre mindre bil er stor. Alternativer som sykkel eller kollektivtransport sparer oss for store utslipp, og er med det et effektivt klimatiltak.

Har dere biler i bedriften kan det være en god ide og vurdere nytten av disse, og eventuelt redusere bilparken dersom det er mulig. Kanskje kan også noen fossilbiler byttes ut med elektriske biler?

Oppfordere gjerne alle ansatte til å ta beina fatt eller bruk sykkel når det lar seg gjøre, og ta kollektivtransport dersom det er mulig!

 

Innkjøp

Noe av det viktigste vi kan gjøre for klima er å forbruke mindre. Vi lever i et bruk og kast samfunn, der overforbruket er skyhøyt.

Mange bedrifter har et stort forbruk av ting som kontorutstyr, merchandise, papir og annet.

Gå gjennom innkjøp og gjør en grundig vurdering på hva som er nødvendig, og hvilken type produkter som kjøpes.

Still også krav til leverandører, og velg miljømerkede produkter der det er mulig.

klimavennlig

Kapo hjelper bedrifter å bli mer klimavennlig.

Les mer om hvordan dere kan kompensere for det dere ikke klarer å redusere her.