Trær som klimatiltak

Alle trær tar opp CO2 fra luften.
Ved å plante nye trær, og bevare trær som allerede finnes, bidrar vi til å redusere mengden CO2 i atmosfæren.
Dette gjør planting av trær til et av de viktigste klimatiltak som finnes.

Hvert år mister verden ca. 40.000 km2 med skog. Vi bygger den opp igjen.

Skogplanting som klimatiltak

Hvordan vi planter og bevarer skog er viktig. En skog er ikke bare trær, men et hjem for et helt økosystem. Planting og bevaring av skog er et av de mest effektive klimatiltak som finnes.

klimatiltak

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Alle våre klimaprosjekter tar for seg flere av FNs bærekraftsmål. Når vi planter en skog vil vi for eksempel bidra til et bedre klima og livet på land, samtidig som vi jobber med å redusere fattigdom og kjønnsdiskriminering ved å inkludere lokalbefolkning i arbeidet. Dette sørger også for økonomisk vekst i nærområdet.

skog

EN LEVENDE SKOG

Skogen er hjem for dyr og innsekter. Skogene vi planter og bevarer skal være nettopp dette. For å få til dette må man blant annet variere hvilke trær man planter i skogen, hvor tett man planter dem og hvor de plantes. Skogene må også utvikles for å være motstandsdyktige mot skogbranner.

trær

MENNESKER

Planting av skog påvirker menneksene som bor i området. Det er derfor viktig å inkludere lokalbefolkningen i arbeidet med skogen, og sørge for at skogen blir en viktig resurs for lokalbefolkningen uten at den tar skade av det.

klimafakta

EN GAMMEL SKOG

En skog skal ikke bare plantes, den må også bevares. Trærne tar opp CO2 gjennom hele sitt livsløp. Det er derfor viktig at vi ikke bare planter skogen og overlater den til seg selv, men at vi faktisk aktivt sørger for å bevare skogen. Skogbrann og ulovlig hogst er blant noen av farene skogen må beskyttes mot etter at den er plantet.

HVA KAN GJØRES?

Vi har alle et ansvar for å redusere vårt klimaavtrykk. KAPO tilbyr et viktig tillegg til en grønnere livsstil, der du kan kompensere for utslippene du ikke får redusert på andre måter.