Slik fungerer det:

Alle fotballkamper forårsaker utslipp av klimagasser. Noen av disse utslippene kan vi redusere, men ikke alle. Det er derfor viktig å kompensere for utslippene vi ikke klarer å redusere. Publikum står for over 60% av utslippene forbundet med en fotballkamp, i form av blant annet transport til og fra kampen.

Ved å kjøpe klimakreditter kompenserer vi for utslippet kampene forårsaker. Kredittene leveres av KAPO, som gjennom grundige prosesser velger kreditter i kvalitetsprosjekter. Odds BK ønsker å ha med sine partnere på laget for å klimakompensere kampene, og tilbyr derfor pakken "Dagens Klimasponsor"

Internasjonale sertifiseringer og KAPOs egne prosjektkriterier garanterer at tilsvarende mengde klimagasser som slippes ut blir tatt opp gjennom planting og bevaring av skog. Planting og bevaring av skog er et av de mest effektive klimatiltakene som finnes.

Kompensasjonen dokumenteres ved sletting av kreditter (kvoter), som sørger for full gjennomsiktighet og sporbarhet. Alle kamper som kompenserer blir sertifisert som "klimakompensert arrangement" gjennom KAPO.

Dagens Klimasponsor - prosjekter

Dagens klimasponsor kompenserer gjennom følgende prosjekter:
klimaprosjekter

Co2ol Tropical Mix

Store områder i Panama som tidligere bestod av skog, har blitt ødelagt og benyttet til kvegdrift.

Prosjektet bygger opp igjen skogen i disse områdene, og sørger for at den ikke ødelegges igjen.

Skogen er et levende økosystem, som er hjem til 15 utrydningstruede dyrearter, og beskytter over 30 ulike typer trær.

Prosjektet tar store sosiale hensyn, og har blant annet skapt over 150 jobber til lokalbefolkningen.

Prosjektet er sertifisert med Gold Standard, og fokuserer på følgende av FNs bærekraftråd:

klimaprosjekter

Uchindile & Mapanda

I perioden 1990-2010 mistet Tanzania nesten 20% av all skogen i landet.

For å snu denne trenden planter dette prosjektet trær i regionene Uchindile og Mapanda i Tanzania.

Samtidig støtter prosjektet lokalbefolkningen gjennom både nye arbeidsplasser, infrastruktur og utdanning.

Prosjektet har en total størrelse på 11.300 hektar med skog.

Prosjektet er sertifisert med VCS, og fokuserer på følgende av FNs bærekraftråd: