Klimakompensert - slik fungerer det:

Gjennom vårt forbruk forårsaker vi utslipp av klimagasser. Noen av disse utslippene kan vi redusere, men ikke alle.

Ved å betale for våre utslipp kompenserer vi for dette, og reduserer utslipp andre steder.

Pengene går blant annet til planting av skog som tar opp CO2, tilsvarende mengden CO2 vi slipper ut.

Kompensasjonen dokumenteres ved sletting av «kvoter», og sørger for gjennomsiktighet og sporbarhet.

Klimakompensasjon er et viktig tillegg til utslippskutt.

KAPO hjelper deg å kompensere for den delen av ditt klimaavtrykk du ikke kan redusere.

Hva koster det å bli klimakompensert?

Klimakompensasjon gjennom KAPO koster 299 kr/mnd for privatpersoner.
Bedrifter kan beregne pris for utslipp i vår kalkulator.

energi

NETTO NULL

Alle mennesker har et klimaavtrykk. Alt varer og tjenester vi bruker bidrar i større eller mindre grad til utslipp av klimagasser.

Netto null betyr at vi gjennom å kompensere for den delen av vårt klimaavtrykk vi ikke klarer å redusere på andre måter, sørger for at den resterende delen av vårt klimaavtrykk blir fjernet på andre måter.

Det viktigste vi kan gjøre er likevel å redusere vårt eget avtrykk så mye som mulig, ved å leve mer klimavennlig.

klimakompensert

KLIMAKVOTER

Klimakvoter kan være et forvirrende begrep.

Noen klimakvoter, som for eksempel i EU-systemet, er kvoter bedrifter trenger for å få lov til å slippe ut klimagasser.

Hos KAPO.NO oppererer vi med frivillige klimakvoter. Dette er altså ikke tillatelser til å slippe ut klimagasser, men kompensasjon for klimagasser som allerede er sluppet ut.

Hver kvote tilsvarer en bestemt mengde CO2, og garanterer at denne mengden utslipp reduseres et annet sted på jorden.

utslipp

UTSLIPP

Skal vi nå målene i Parisavtalen om å begrense temperaturøkningen til under to grader målt mot før-industriell tid, må vi halvere utslippene av klimagasser innen 2040.

Videre må utslippene reduseres til netto null.

Utslipp av klimagasser må altså reduseres kraftig, og det vil kreve at alle bidrar. Både land, bedrifter og enkeltmennesker må gjøre sin del for at vi skal komme i mål.

For oss i Norge er det mange tiltak vi kan gjøre for å leve grønnere og redusere våre utslipp.

Redusere kjøttmengden, økt gjennbruk, kutte fossile energikilder og resirkulering av avfall er bare noen av tiltakene alle kan gjøre allerede i dag!

klimafakta

SKOG

Alle våre klimaprosjekter innebærer planting eller bevaring av skog.

Dette er fordi planting og bevaring av skog er noen av de aller mest klimavennlige tiltakene vi kan gjøre.

Skogen tar opp CO2 gjennom hele sitt livsløp, og bidrar dermed til å fjerne CO2 fra atmosfæren.

HVA KAN GJØRES?

Vi har alle et ansvar for å redusere vårt klimaavtrykk. KAPO tilbyr et viktig tillegg til en grønnere livsstil, der du kan kompensere for utslippene du ikke får redusert på andre måter.