Bli klimasertifisert bedrift med KAPO

Det stilles stadig flere og strengere krav til bedrifter om bærekraft.
Ved å gjøre din bedrift klimakompensert viser du at dere bryr dere om miljø og klima!

Klimakompenserte bedrifter øker konkurransekraften, og får mer fornøyde ansatte og kunder!

Fordeler med å bli klimakompensert bedrift

Konkurransefortrinn

Det stilles stadig tøffere krav til klima- og miljøengasjement i næringslivet.

Å vise at man tar klimaet på alvor kan bidra til å vinne et anbud, eller det kan med hell benyttes i deres markedsføring.

Alle bedrifter har et ansvar for miljøet, og ved å redusere egne utslipp samt kompensere for det man ikke kan redusere sørger man for å møte de kravene som stilles i markedet.

Ansatte

Fornøyde ansatte er livssviktig for en hver bedrift.

Ansatte identifiserer seg med bedriften de jobber i, og ønsker at denne skal gjenspeile deres interesser.

Bedrifter som tar klima- og miljø på alvor kan derfor oppleve å få mer fornøyde ansatte, som blir lenger i bedriften og er mer stolt av arbeidsplassen sin.

Omgivelser

Klima- og miljø er viktig for hele samfunnet rundt oss.

Kunder, ansatte, leverandører, myndigheter og andre vi samarbeider med stiller stadig strengere krav og forventninger til bedrifter om å ta sin del av ansvaret.

En hver bedrift er avhengig av et godt forhold til sine omgivelser, og ved å kunne vise til at man tar klima på alvor kan man bidra til dette.

Fremtidsrettet

At bedrifter tar ansvar for miljø og klima er viktig i dag, men det vil bli enda viktigere i fremtiden.

Myndighetene stiller stadig strengere krav, samtidig som andre aktører på markedet legger mer vekt på klima- og miljøhensyn for hvert år som går.

Å drive en bedrift i fremtiden vil nok i de aller fleste tilfeller kreve at man gjør mer for miljøet enn det som kreves i dag.

HVA KAN GJØRES?

Vi har alle et ansvar for å redusere vårt klimaavtrykk. KAPO tilbyr et viktig tillegg til en grønnere drift, der du kan kompensere for utslippene bedriften din ikke får redusert på andre måter.