KAPOs utslippskalkulator

I denne kalkulatoren kan du beregne Co2 avtrykket til din bedrift.

Kalkulatoren er beregnet for små/mellomstor bedrifter, ikke produksjonsbedrifter og større selskaper.

Prøv selv å beregne din bedrifts utslipp, og se hva det vil koste å kompensere for deres utslipp.

Alle bedrifter som kompenserer gjennom Kapo blir sertifisert klimakompensert, og kan bruke Kapos "klimakompensert virksomhet" logo.

Har du allerede oversikt over din bedrifts klimautslipp? Fyll inn kontaktinfo, og gå gjennom resten av kalkulatoren uten å fylle inn noe, så kontakter vi deg!