Kapos klimakalkulator

I denne kalkulatoren kan du beregne Co2 avtrykket til din bedrift.

Kalkulatoren er beregnet for små/mellomstor bedrifter, ikke produksjonsbedrifter og større selskaper.

Prøv selv å beregne din bedrifts utslipp, og se hva det vil koste å kompensere for deres utslipp.

Alle bedrifter som kompenserer gjennom Kapo blir sertifisert klimakompensert, og kan bruke Kapos "klimakompensert virksomhet" logo.

Har du allerede oversikt over din bedrifts klimautslipp? Fyll inn kontaktinfo, og gå gjennom resten av kalkulatoren uten å fylle inn noe, så kontakter vi deg!

 

klimakalkulator

Bli en del av løsningen

Klimakalkulator - Slik fungerer den

Klimakalkulatoren er utviklet av KAPO, og tar hensyn til de vanligste utslippsfaktorer for norske bedrifter.

Noen bedrifter kan ha utslipp som ikke omfattes av faktorene i kalkulatoren. Dersom du tror dette gjelder din bedrift, ta kontakt med oss så hjelper vi dere å beregne utslippet fra disse faktorene. 

Alle bedrifter som fyller ut kalkulatoren vil motta et gratis klimaregnskap fra KAPO. Dette klimaregnskapet er et fint utganspunkt, men bør forbedres/utdypes med mer informasjon på et senere tidsunkt. For mer informasjon om hvordan man lager et klimaregnskap, ta kontakt med oss!

Kalkulatoren tar enkelte forbehold, men vi benytter best mulig tilgengelig data for alle utregninger i kalkulatoren. Dette kan være data fra både offentlige og private kilder. 

Klimaregnskapet som genereres ved å fylle ut kalkulatoren klasifiserer utslipp i tre kategorier; scope 1, scope 2 og scope 3.

Scope 1 er direkte utslipp, Scope 2 er indirekte utslipp fra energiproduksjon, og Scope 3 er andre indirekte utslipp.