Hvor klimavennlige er vi i Norge?

Nordmenn slipper ut over dobbelt så mye klimagasser per innbygger som deg globale gjennomsnittet.

KLIMAFAKTA:
I 2018 tilsvarte de totale globale utslippene av klimagasser 51,8 milliarder tonn CO2

FOR SENT Å SNU?

Parisavtalen setter tydelige mål for utslipp fremover, og det er ikke for sent. Men det krever at alle bidrar!
Les flere klimafakta her:

energi

FORNYBAR ENERGI

Fornybar energi vokser kraftig, og erstatter stadig mer fossile energikilder.

Sol-, vind- og vannkraft er blant de fornybare energikildene som ikke bidrar til utslipp av klimagasser.

Likevel er fossile energikilder som kull fortsatt svært utbredt, og må fases ut for at vi skal nå målene i Parisavtalen.

klimafakta

SKOGPLANTING

Planting og bevaring av skog er blant de mest effektive klimatiltakene vi har.

De siste 20 årene har skogområder på størrelse med Frankrike blitt plantet, totalt opptil 25 milliarder nye trær.

At det blir plantet såpass mye skog er fantastisk, men desverre blir det avskoget langt mer enn det blir plantet.

KAPO støtter derfor utelukkende planting- og bevaring av skog, da dette er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bremse klimaendringene.

utslipp

UTSLIPP

Skal vi nå målene i Parisavtalen om å begrense temperaturøkningen til under to grader målt mot før-industriell tid, må vi halvere utslippene av klimagasser innen 2040.

Videre må utslippene reduseres til netto null.

Utslipp av klimagasser må altså reduseres kraftig, og det vil kreve at alle bidrar. Både land, bedrifter og enkeltmennesker må gjøre sin del for at vi skal komme i mål.

For oss i Norge er det mange tiltak vi kan gjøre for å leve grønnere og redusere våre utslipp.

Redusere kjøttmengden, økt gjennbruk, kutte fossile energikilder og resirkulering av avfall er bare noen av tiltakene alle kan gjøre allerede i dag!

klimakompensert

KLIMAGASSER

Vi hører mye om Co2, og hvordan utslipp av CO2 er negativt for klima. Men det finnes også andre klimagasser, flere av dem er langt mer skadelig for atmosfæren enn CO2.

Vi bruker Co2 som referanse til å måle klimautslipp, og regner om utslippene av andre klimagasser til CO2-ekvivalenter. Det vil si at vi regner om alle utslipp av klimagasser til hva de tilsvarer i CO2 for atmosfæren.

Metan og lystgass er eksempler på andre klimagasser, som vi slipper ut for mye av og som er skadelige for atmosfæren og påvirker klima på jorden.

HVA KAN GJØRES?

Vi har alle et ansvar for å redusere vårt klimaavtrykk. KAPO tilbyr et viktig tillegg til en grønnere livsstil, der du kan kompensere for utslippene du ikke får redusert på andre måter.