Tid for handling

Nå haster det. Vi merker stadig mer til klimaendringer, og det er ingen tvil om at vi selv har skyld i problemet. Klimaendringer skaper stadig flere og større problemer, både globalt og her i Norge.

"Forskere er enige om at klimaendringene vil bli umulige å kontrollere hvis temperaturen i år 2100 er mer enn 2 grader varmere enn den var i 1850"

Resultatet av klimaendringer

Dette er bare noen av konsekvensene vi allerede opplever grunnet klimaendringer.
Hvis vi ikke øker innsatsen for å snu dette kan konsekvensene bli ekstremt alvorlige.

klimaendringer

Tørke

Varmere vær grunnet klimendringer skaper ekstrem tørke og vannmangel over hele kloden.

Uten vann forsvinner livsgrunnlaget for menneskene i de berørte områdene.

Mangel på vann skaper sultkatastrofer og konsekvensene er brutale for de som rammes.

klimaendringer

Flom

Et varmere og våtere klima resulterer i stadig flere og større flommer.

Flom ødelegger hus, avlinger og infrastruktur, og koster hvert år samfunnet enorme mengder penger og resursser.

Vi ser stadig flere og større flommer både i Norge og resten av Europa.

klimaendringer

Skogbranner

Høyere temperaturer og perioder med tørke øker antallet skogbranner.

Brannene blir også større enn tidligere, og ødlegger store områder med både natur og bebyggelse.

Australia og USA er blant landene som har blitt hardt rammet av store skogbranner de siste årene.

klimaendringer

Isbreer som smelter

Isen på polene smelter i rekordfart, og isbreer over hele verden krymper i et skremmende tempo.

Når isen smelter stiger havnivået, og truer mennesker som bor nær kysten over hele verden.

Også i Norge forsvinner isbreene i et raskt tempo.

HVA KAN GJØRES?

Vi har alle et ansvar for å redusere vårt klimaavtrykk. KAPO tilbyr et viktig tillegg til en grønnere livsstil, der du kan kompensere for utslippene du ikke får redusert på andre måter.