industriuka-logo-1-2

Klimakompensert stand på Industriuka 2024

 

Industriuka er Norges viktigste møteplass for grønn industri.

KAPO leverer klimakompensering av stands til Industriuka.

Kapo har beregnet klimautslippet fra hver stand. Dette inkluderer blant annet strømforbruk, frakt av utstyr og mennesker til standen.

Klimakompensering sørger for at det plantes skog som tar opp 2 tonn CO2 per stand, noe som er mer enn utslippet forbundet med standen.

Industriuka diplom
Gold standard
klimatiltak
VCS

FAQ