KAPO hjelper bedrifter å beregne og kompensere for sitt klimaavtrykk.

Les mer om hva det vil si å bli klimakompensert bedrift her
HVORFOR
Vi er nødt til å ta klimaendringene på alvor. Verden opplever stadig mer ekstremvær, og vi merker allerede konsekvensene på kroppen.

Les mer

HVORDAN
Planting og bevaring av skog er et av de mest effektive virkemidlene vi har for å redusere CO2 i atmosfæren.

Les mer

HVOR
Klimaendringene er globale, og kjenner ingen landegrenser. Vi støtter prosjekter i blant annet Panama og Tanzania.

Les mer

FAKTA
Hos KAPO er vi opptatt av kvalitet. Derfor benytter vi kun de strengeste internasjonale standarder når vi kompenserer for utslipp.

Les mer

klimakalkulator

Beregn klimaavtrykket til din bedrift

KAPOs klimakalkulator hjelper deg å regne ut klimaavtrykket til din bedrift.

Ved å fylle ut kalkulatoren vil du også motta et gratis klimaregnskap, og vi vil vise deg hvordan din bedrift kan kompensere for deres utslipp. Kalkulatoren gir dere en enkel oversikt over utslippene til bedriften, og et godt utgangspunkt til å ta grep ved å kutte i utslipp der det lar seg gjøre.

Alle bedrifter som kompenserer for sine utslipp gjennom KAPO får stemplet "klimakompensert virksomhet".

Kalkulatoren tar kun få minutter å fylle ut - prøv selv og få deres gratis klimaregnskap!

KLIMAKOMPENSERT BEDRIFT

Alle bedrifter forårsaker utslipp av klimagasser. Noen av disse utslippene kan vi redusere, men ikke alle.

For å nå netto null må vi kompensere for utslipp vi ikke klarer å redusere.

KAPO tilbyr bedrifter klimakreditter av høy kvalitet til kompensering av utslipp.

Reduser klimaavtrykket til din bedrift

Enkle tips til en grønnere bedrift