Våre klimaprosjekter

Når du kompenserer gjennom KAPO støtter du: Uchindile & Mapanda i Tanzania og CO2OL Tropical Mix i Panama.
Disse prosjektene tar for seg planting og bevaring av skog, og er sertifisert med de strengeste standarder som finnes.
klimaprosjekter

Co2ol Tropical Mix

Store områder i Panama som tidligere bestod av skog, har blitt ødelagt og benyttet til kvegdrift.

Prosjektet bygger opp igjen skogen i disse områdene, og sørger for at den ikke ødelegges igjen.

Skogen er et levende økosystem, som er hjem til 15 utrydningstruede dyrearter, og beskytter over 30 ulike typer trær.

Prosjektet tar store sosiale hensyn, og har blant annet skapt over 150 jobber til lokalbefolkningen.

Trykk her for å lese mer om prosjektet hos Gold Standard.

Prosjektet er sertifisert med Gold Standard, og fokuserer på følgende av FNs bærekraftråd:

klimaprosjekter

Uchindile & Mapanda

I perioden 1990-2010 mistet Tanzania nesten 20% av all skogen i landet.

For å snu denne trenden planter dette prosjektet trær i regionene Uchindile og Mapanda i Tanzania.

Samtidig støtter prosjektet lokalbefolkningen gjennom både nye arbeidsplasser, infrastruktur og utdanning.

Prosjektet har en total størrelse på 11.300 hektar med skog.

Trykk her for å lese mer om proisjektet hos VERRA.

Prosjektet er sertifisert med VCS, og fokuserer på følgende av FNs bærekraftråd:

Alle våre klimaprosjekter oppfyller flere av FNs bærekraftmål

Strenge standarder

Klimaprosjektene er sertifisert med de strengeste standarder som finnes.
Gold Standard og VCS sertifisering gjør at du kan være trygg på at klimaeffekten er reel.
VCS
Gold standard