Skoginspeksjon

Tropisk skog

Derfor støtter KAPO skogplanting i tropiske strøk. Når vi i KAPO skal velge hvilke klimaprosjekter vi ønsker å formidle kreditter i, er det mange hensyn vi må ta i utvelgelsen. Det er faktisk ikke så enkelt som at et tre er tre, som skal fange ett tonn CO2 som igjen skal selges som en klimakreditt....

Forskjeller

Hva er forskjellen på en klimakvote og en klimakreditt?

Hva er forskjellen på en klimakvote og en klimakreditt? Klimakvoter har blitt et kjent ord de siste årene, og vi hører stadig om «kvotepliktig sektor», «EU-kvoter» og «FN-kvoter». Men hva er egentlig en klimakvote, og hva er forskjellen på en klimakvote og en klimakreditt? Når vi snakker om klimakvoter, så er det en tillatelse til...

Hvorfor klimakompensere?

Hvorfor klimakompensere? Klimakompensasjon går i korte trekk ut på å kjøpe klimakreditter for å kompensere for sine utslipp. Kreditter kan kjøpes i mange ulike typer prosjekter. Noen prosjekter sørger for reduserte utslipp, andre prosjekter fjerner klimagasser fra luften og lagrer disse. Klimakreditter som støtter utbygging av fornybar energi vil for eksempel redusere utslipp, i form...

Odds Ballklubb en av verdens beste – med hjelp av KAPO

Odds Ballklubb slår både Manchester United og Liverpool! Odds BK har nå spilt en tredjedel av årets hjemmekamper på Skagerak Arena. Samtlige kamper har vært klimakompensert, takket være det nye konseptet «dagens klimasponsor» fra KAPO. Odds BK klimakompenserer selv for driften av klubben. Samtidig gjør de kontinuerlig grep for å redusere sitt klimaavtrykk. Dette har...

Et viktig tiltak mot grønnvasking

Et viktig tiltak mot grønnvasking Tirsdag 26.04 presenterte Miljøstiftelsen ZERO og PwC Norway rapporten «Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter». Vi i KAPO var tilstede under lanseringen. Denne rapporten er et viktig signal til norske bedrifter. Den tydeliggjør viktigheten av å gjøre en grundig jobb ved kjøp klimakreditter. Rapporten forklarer også godt hvordan bedrifter kan oppnå...

Skog som klimatiltak

Skog som klimatiltak Alle trær tar opp CO2 fra luften og lagrer karbon. Ved å plante nye trær, og bevare trær som allerede finnes, bidrar vi til å redusere mengden CO2 i atmosfæren. Dette gjør planting av trær til et av de viktigste klimatiltak som finnes. Planting av ny skog har økt kraftig den siste...

KAPO og Fair med samarbeid om klimakompenserte faktura

I partnerskap med KAPO har Fair som selskap satt seg som mål å bli helt klimanøytrale, med et netto null karbonavtrykk, og dermed bli det første helt klimanøytrale fakturahåndteringsselskapet. Utsendelse av faktura på papir forårsaker store mengder CO2-utslipp. Fair har gjennom en omfattende digitalisering av utsendelsene redusert disse utslippene kraftig. Faktisk er så mye som...

KAPO og Odds BK med historisk klimatiltak

Odds BK har lenge vært kjent som Norges grønneste fotballklubb, og har over lengre tid gjort flere tiltak for å drive mer klimavennlig. Men det er en del av klimaavtrykket til en fotballklubb som er lett å glemme. Hver gang Odds BK spiller hjemmekamp reiser tusenvis av mennesker til Skagerak Arena, og dette medfører store...

klimaprosjekter

Gode klimaprosjekter

Selskaper som ønsker å kompensere for sine utslipp gjennom klimakreditter møter raskt på en vanskelig utfordring. Hvilke prosjekter skal vi kjøpe kreditter i? Det finnes mange ulike typer klimaprosjekter, og det kan virke nærmest umulig å skille mellom disse og avgjøre hvilke som har best effekt og kvalitet. Når man skal vurdere et klimaprosjekt er...

klimavennlig

Hva er klimaavtrykket til din bedrift?

Alle bedrifter har et klimaavtrykk. Mange synes det er vanskelig å vite hvordan man kan redusere dette. Hvor skal man begynne, og hva skal man ta tak i først? Vi har laget en enkel liste for bedrifter som ønsker å komme i gang med klimaarbeidet: Få oversikt – lag et klimaregnskap Det første en bedrift...