Trær-drone

Endelig en god klimanyhet

Denne sommeren har vi fått den ene nyheten etter den andre om skogbranner, rekordvarme, tørke og flom. Klimaendringene er her allerede, og det er liten tvil om at mye av det som skjer er et resultat av våre utslipp av klimagasser. Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan for å begrense...

Vindmøller

Netto-Null, hva er det?

Netto-Null, hva er det? Når vi betrakter den monumentale oppgaven med å bekjempe klimaendringer, er det et begrep som hele verden retter øynene mot - netto-null. Men hva betyr det å nå netto-null? Hva innebærer det å redusere utslipp av CO2 og andre klimagasser, og hvordan passer karbonfjerning inn i dette bildet? Dette er spørsmål...

GHG rapportering

GHG rapportering I dagens verden, hvor bekymringen for klimaendringer vokser, blir måling og rapportering av klimasgassutslipp stadig viktigere. GHG rapportering (Greenhouse Gas Reporting) har blitt et essensielt verktøy for organisasjoner for å forstå deres klimapåvirkning og ta nødvendige tiltak for å redusere den. GHG rapportering innebærer systematisk innsamling, analyse og rapportering av informasjon om organisasjoners...

Mennesker i skog

Klimakreditter fra skogplanting

Klimakreditter fra skogplanting Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dagens samfunn. For å takle dette globale problemet er det avgjørende at vi tar i bruk effektive tiltak for å redusere karbonutslippene og fange karbon fra atmosfæren. Én slik løsning er klimakompensering gjennom klimakreditter av høy kvalitet. Spesielt innenfor skogplanting kan...

Det frivillige karbonmarkedet er nødvendig

Det frivillige karbonmarkedet er nødvendig for å nå netto-null. I denne artikkelen tar Maria Nazarova-Doyle fra Scottish Widows for seg flere av argumentene som ofte dukker opp mot klimakompensering. «Kompensering av utslipp utgjør en del av enhver fornuftig netto-null strategi.» hevder Nazarova-Doyle. Videre skriver hun at uten kompensering er det ikke mulig å oppnå netto nullutslipp. Det...

Hvis ikke Norge, hvem?

Hvis ikke norge, hvem?

Hvis ikke Norge, hvem? Dette er tittelen på rapporten om klimafinansiering som ble sluppet av klimafinansieringsutvalget denne uken. Rapporten tar for seg hvor mye penger fremvoksende økonomier og utviklingsland trenger hvert år til utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Fattige land rammes hardest av klimaendringene, samtidig som de har minst ansvar for problemene. Rapporten viser til at tiltak...

IPCC-report_Insights

Vi gjør for lite

Vi gjør for lite, for sakte! "Vi gjør for lite, for sakte" skriver FNs klimapanel i en fersk rapport. I følge IPCC kan vi passere 1,5 graders oppvarming allerede mellom 2030 og 2035. Det kreves umiddelbare og omfattende utslippskutt for å stoppe den globale oppvarmingen. Utslippene av klimagasser må halveres innen syv år for å...

Skog

Verdens skogdag

21. Mars er verdens skogdag Verdens skogdag (FNs internasjonale skogdag) har blitt markert over hele verden siden 2013 for å øke oppmerksomheten rundt den avgjørende betydningen skogen har for alt liv på jorden. Siden år 2000 har det blitt avskoget rundt 4 millioner kvadratkilometer med skog. Hvert år forsvinner skog tilsvarende et område på størrelse...

Klimakreditter er et verdifullt verktøy i klimakampen

9 av 10 selskaper mener klimakreditter er et verdifullt verktøy i klimakampen. En rapport fra Conservation International og We Mean Business Coalition sluppet tidligere denne måneden har undersøkt holdningene til klimaarbeid og klimakreditter hos 500 selskaper i USA og Europa. Nesten alle selskapene (92%) forteller at de ser på det å redusere sine egne utslipp...

Skog hogst

Klimakreditter som ikke fungerer?

Klimakreditter som ikke fungerer? Avisen The Guardian publiserte i forrige uke en artikkel om klimakompensering. Artikkelen kritiserer en spesifikk type klimakreditter. Kredittene som kritiseres er av typen «deforestation» (unngå avskoging). Dette er en type klimakreditter som har som formål å unngå avskoging ved å beskytte eksisterende skog. Problemet med denne typen kreditter er at for...