Fornybar energi – Hvor mye er et tonn?

Vet du forskjellen på et tonn og et tonn? Utslipp av klimagasser beskrives som regel i tonn CO2. Selv om det er flere klimagasser enn bare CO2, regner vi om utslipp av andre typer klimagasser til CO2 for å lettere kunne sammenligne utslippene. Mange bedrifter beregner sine utslipp i et klimaregnskap, og kompenserer for utslippene...

Er vi i rute til å nå klimamålene?

Er verden i rute til å nå klimamålene? Denne uken ble rapporten "State of climate action" sluppet av World Resources Institute. Rapporten tar for seg 40 ulike indikatorer for å måle om vi er i rute til å nå klimamålene, og konkluderer med at ingen av dem er i rute til å nå målene for 2030....

Klima- og skogsatsing i statsbudsjettet

Klima- og skogsatsing i statsbudsjettet Når statsbudsjettet ble lagt frem denne uken kom det frem at Norge i 2023 skal bruke over 3 milliarder kroner på klima- og skogsatsingen (NICFI). Klima- og skogsatsingen har som overordnet mål å bidra til å redusere og reversere tap av tropisk skog. Satsingen er anslått å redusere årlige utslipp...

4 steg for en klimavennlig bedrift

4 steg for en klimavennlig bedrift Mange synes det er vanskelig å vite hvor man skal starte med bærekraftsarbeidet. Har man et ønske om å bli en mer klimavennlig bedrift er det 4 enkle steg man kan ta for å komme i gang! 1. Kartlegg deres klimaavtrykk Kartlegging av klimaavtrykk skjer ved at man utarbeider...

Er din bedrift forberedt på CSRD?

Er din bedrift forberedt på klimakravene som kommer (CSRD)? EU-kommisjonen har nå vedtatt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Device), som krever at bedrifter har et klimaregnskap og planer om utslippskutt. Også i USA er lignende tiltak i ferd med å bli innført. Innføringen i EU skjer gradvis, og starter i 2024 med alle større foretak som...

klimakalkulator

Hva er et klimaregnskap?

Hva er et klimaregnskap? Et klimaregnskap er en oversikt over en bedrifts klimapåvirkning. For en bedrift som ønsker å jobbe med sin klimapåvirkning vil det å lage et klimaregnskap være et naturlig sted å starte. Klimaregnskapet gir en oversikt over bedriftens utslipp, og kan bidra til å identifisere mulige utslippskutt. Stadig flere bedrifter har nå...

Kakaoplantasje og klimautslipp

Hvorfor har en kakaoplantasje i Panama sammenheng med klimautslippene til Norske bedrifter? Ved å klimakompensere gjennom KAPO støtter du de virkelig gode klimaprosjektene. CO2OL Tropical Mix i Panama er ett av disse, her forteller vi deg hvorfor. Prosjektet dyrker skog på store landområder som tidligere var lagt øde av blant annet kvegdrift. Skogen som dyrkes...

Tropisk skog

Derfor støtter KAPO skogplanting i tropiske strøk. Når vi i KAPO skal velge hvilke klimaprosjekter vi ønsker å formidle kreditter i, er det mange hensyn vi må ta i utvelgelsen. Det er faktisk ikke så enkelt som at et tre er tre, som skal fange ett tonn CO2 som igjen skal selges som en klimakreditt....

Hva er forskjellen på en klimakvote og en klimakreditt?

Hva er forskjellen på en klimakvote og en klimakreditt? Klimakvoter har blitt et kjent ord de siste årene, og vi hører stadig om «kvotepliktig sektor», «EU-kvoter» og «FN-kvoter». Men hva er egentlig en klimakvote, og hva er forskjellen på en klimakvote og en klimakreditt? Når vi snakker om klimakvoter, så er det en tillatelse til...