4 steg for en klimavennlig bedrift

4 steg for en klimavennlig bedrift Mange synes det er vanskelig å vite hvor man skal starte med bærekraftsarbeidet. Har man et ønske om å bli en mer klimavennlig bedrift er det 4 enkle steg man kan ta for å komme i gang! 1. Kartlegg deres klimaavtrykk Kartlegging av klimaavtrykk skjer ved at man utarbeider...

Er din bedrift forberedt på CSRD?

Er din bedrift forberedt på klimakravene som kommer (CSRD)? EU-kommisjonen har nå vedtatt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Device), som krever at bedrifter har et klimaregnskap og planer om utslippskutt. Også i USA er lignende tiltak i ferd med å bli innført. Innføringen i EU skjer gradvis, og starter i 2024 med alle større foretak som...

klimakalkulator

Hva er et klimaregnskap?

Hva er et klimaregnskap? Et klimaregnskap er en oversikt over en bedrifts klimapåvirkning. For en bedrift som ønsker å jobbe med sin klimapåvirkning vil det å lage et klimaregnskap være et naturlig sted å starte. Klimaregnskapet gir en oversikt over bedriftens utslipp, og kan bidra til å identifisere mulige utslippskutt. Stadig flere bedrifter har nå...

Kakaoplantasje og klimautslipp

Hvorfor har en kakaoplantasje i Panama sammenheng med klimautslippene til Norske bedrifter? Ved å klimakompensere gjennom KAPO støtter du de virkelig gode klimaprosjektene. CO2OL Tropical Mix i Panama er ett av disse, her forteller vi deg hvorfor. Prosjektet dyrker skog på store landområder som tidligere var lagt øde av blant annet kvegdrift. Skogen som dyrkes...

Tropisk skog

Derfor støtter KAPO skogplanting i tropiske strøk. Når vi i KAPO skal velge hvilke klimaprosjekter vi ønsker å formidle kreditter i, er det mange hensyn vi må ta i utvelgelsen. Det er faktisk ikke så enkelt som at et tre er tre, som skal fange ett tonn CO2 som igjen skal selges som en klimakreditt....

Hva er forskjellen på en klimakvote og en klimakreditt?

Hva er forskjellen på en klimakvote og en klimakreditt? Klimakvoter har blitt et kjent ord de siste årene, og vi hører stadig om «kvotepliktig sektor», «EU-kvoter» og «FN-kvoter». Men hva er egentlig en klimakvote, og hva er forskjellen på en klimakvote og en klimakreditt? Når vi snakker om klimakvoter, så er det en tillatelse til...

Hvorfor klimakompensere?

Hvorfor klimakompensere? Klimakompensasjon går i korte trekk ut på å kjøpe klimakreditter for å kompensere for sine utslipp. Kreditter kan kjøpes i mange ulike typer prosjekter. Noen prosjekter sørger for reduserte utslipp, andre prosjekter fjerner klimagasser fra luften og lagrer disse. Klimakreditter som støtter utbygging av fornybar energi vil for eksempel redusere utslipp, i form...

Odds Ballklubb en av verdens beste – med hjelp av KAPO

Odds Ballklubb slår både Manchester United og Liverpool! Odds BK har nå spilt en tredjedel av årets hjemmekamper på Skagerak Arena. Samtlige kamper har vært klimakompensert, takket være det nye konseptet «dagens klimasponsor» fra KAPO. Odds BK klimakompenserer selv for driften av klubben. Samtidig gjør de kontinuerlig grep for å redusere sitt klimaavtrykk. Dette har...

Et viktig tiltak mot grønnvasking

Et viktig tiltak mot grønnvasking Tirsdag 26.04 presenterte Miljøstiftelsen ZERO og PwC Norway rapporten «Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter». Vi i KAPO var tilstede under lanseringen. Denne rapporten er et viktig signal til norske bedrifter. Den tydeliggjør viktigheten av å gjøre en grundig jobb ved kjøp klimakreditter. Rapporten forklarer også godt hvordan bedrifter kan oppnå...

Skog som klimatiltak

Skog som klimatiltak Alle trær tar opp CO2 fra luften og lagrer karbon. Ved å plante nye trær, og bevare trær som allerede finnes, bidrar vi til å redusere mengden CO2 i atmosfæren. Dette gjør planting av trær til et av de viktigste klimatiltak som finnes. Planting av ny skog har økt kraftig den siste...