Klimakreditter som ikke fungerer?

Klimakreditter som ikke fungerer? Avisen The Guardian publiserte i forrige uke en artikkel om klimakompensering. Artikkelen kritiserer en spesifikk type klimakreditter. Kredittene som kritiseres er av typen «deforestation» (unngå avskoging). Dette er en type klimakreditter som har som formål å unngå avskoging ved å beskytte eksisterende skog. Problemet med denne typen kreditter er at for...

energi

Hvilke klimatiltak kan bedrifter gjøre?

Hvilke klimatiltak kan bedrifter gjøre? Det kommer stadig flere krav og forventninger om at bedrifter skal bli mer klimavennlige. Kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter forventer at bedriftene gjør sin del av jobben for å bremse klimaendringene ved å gjøre tiltak i egen drift. Mange bedrifter vet ikke hvor de skal starte, eller hvordan de...

Hva er GHG-protokollen?

Hva er GHG-protokollen? GHG-protokollen, eller Greenhouse Gas Protocol, er en internasjonal standard for måling og rapportering av klimagassutslipp. Protokollen gir rammene for hvordan bedrifter og organisasjoner kan utvikle sine klimaregnskap, og den er et viktig verktøy for å sikre at utslippsrapportering er konsistent og pålitelig. GHG-protokollen deler klimagassutslipp inn i 3 deler, kalt «scopes»: Scope...

Fornybar energi – Hvor mye er et tonn?

Vet du forskjellen på et tonn og et tonn? Utslipp av klimagasser beskrives som regel i tonn CO2. Selv om det er flere klimagasser enn bare CO2, regner vi om utslipp av andre typer klimagasser til CO2 for å lettere kunne sammenligne utslippene. Mange bedrifter beregner sine utslipp i et klimaregnskap, og kompenserer for utslippene...

Er vi i rute til å nå klimamålene?

Er verden i rute til å nå klimamålene? Denne uken ble rapporten "State of climate action" sluppet av World Resources Institute. Rapporten tar for seg 40 ulike indikatorer for å måle om vi er i rute til å nå klimamålene, og konkluderer med at ingen av dem er i rute til å nå målene for 2030....

Klima- og skogsatsing i statsbudsjettet

Klima- og skogsatsing i statsbudsjettet Når statsbudsjettet ble lagt frem denne uken kom det frem at Norge i 2023 skal bruke over 3 milliarder kroner på klima- og skogsatsingen (NICFI). Klima- og skogsatsingen har som overordnet mål å bidra til å redusere og reversere tap av tropisk skog. Satsingen er anslått å redusere årlige utslipp...

4 steg for en klimavennlig bedrift

4 steg for en klimavennlig bedrift Mange synes det er vanskelig å vite hvor man skal starte med bærekraftsarbeidet. Har man et ønske om å bli en mer klimavennlig bedrift er det 4 enkle steg man kan ta for å komme i gang! 1. Kartlegg deres klimaavtrykk Kartlegging av klimaavtrykk skjer ved at man utarbeider...

Er din bedrift forberedt på CSRD?

Er din bedrift forberedt på klimakravene som kommer (CSRD)? EU-kommisjonen har nå vedtatt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Device), som krever at bedrifter har et klimaregnskap og planer om utslippskutt. Også i USA er lignende tiltak i ferd med å bli innført. Innføringen i EU skjer gradvis, og starter i 2024 med alle større foretak som...

klimakalkulator

Hva er et klimaregnskap?

Hva er et klimaregnskap? Et klimaregnskap er en oversikt over en bedrifts klimapåvirkning. For en bedrift som ønsker å jobbe med sin klimapåvirkning vil det å lage et klimaregnskap være et naturlig sted å starte. Klimaregnskapet gir en oversikt over bedriftens utslipp, og kan bidra til å identifisere mulige utslippskutt. Stadig flere bedrifter har nå...