Å bruke et klimaregnskap til å redusere sitt klimaavtrykk

Et klimaregnskap er en oversikt over en virksomhets utslipp av klimagasser. Klimaregnskapet måler mengden CO2 og andre klimagasser som slippes ut i atmosfæren som et resultat av bedriftens aktiviteter. Dette inkluderer direkte utslipp fra egen drift (Scope 1), indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2), og alle andre indirekte utslipp i verdikjeden (Scope 3). Hvorfor...

KAPO inngår samarbeid med FK Haugesund

«- 𝐒𝐭𝐞𝐢𝐤𝐞, 𝐠𝐮𝐭𝐚𝐫. 𝐈 𝐝𝐚𝐠 𝐯𝐚 𝐝å𝐤𝐞 𝐠𝐨𝐞. 𝐄𝐠 𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐚𝐯 𝐝å𝐤𝐤𝐞. 𝐈 𝐝𝐚𝐠 𝐡𝐚𝐝𝐝𝐞 𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐣𝐞𝐧𝐭 𝐦æ𝐫 𝐞𝐧𝐧 𝐭𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐞𝐧𝐠.» Sitatet er hentet fra tidligere FK Haugesund trener Jostein Grindhaug. Når FKH nå lanserer sitt nye bærekraftkonsept er navnet nettopp «Mær enn tri poeng». Vi i KAPO er stolte av å samarbeide med...

Hvorfor burde idrettslag ha klimaregnskap?

Å lage klimaregnskap har i mange tilfeller blitt både et krav og en forventing i næringslivet. Forbrukere forventer at bedrifter kartlegger sitt klimaavtrykk, og jobber med å redusere dette. Myndighetene stiller også stadig strengere krav til klima og miljø gjennom endringer i lover og forskrifter. Men hva med idrettslag, omfattes de av dette? Svaret er...

Hvordan kan bedrifter unngå grønnvasking?

Grønnvasking er når en bedrift gir et inntrykk av at de er mer miljøvennlige enn de faktisk er. Grønnvasking er et økende problem, og det kan ha en rekke negative konsekvenser for både bedrifter og forbrukere. Fenomenet grønnvasking blir stadig mer aktuelt, og det er viktig at bedrifter som ønsker å kommunisere sitt bærekraftarbeid er...

Regnskap

Forskjellen mellom kostnadsbasert og aktivitetsbasert klimaregnskap

Klimaregnskap er en viktig del av klimaarbeidet, da det bidrar til å måle og redusere klimagassutslipp. Det finnes to hovedtyper klimaregnskap: kostnadsbasert og aktivitetsbasert. Hver av disse metodene har sine fordeler og ulemper. Kostnadsbasert klimaregnskap Et kostnadsbasert klimaregnskap ser på den finansielle verdien av et innkjøp i virksomheten, og konverterer dette til utslipp ved å...

Kompensering og utslippskutt

En ny rapport fra Ecosystem Marketplace viser at selskaper som kjøper frivillige karbonkreditter (klimakreditter) reduserer sine utslipp raskere enn selskaper som ikke gjør det. Det har lenge vært spekulert i om selskaper som bruker karbonkreditter «kjøper seg fri» fra sine forpliktelser til å redusere utslipp. Denne rapporten viser at dette er feil. Selskaper som kjøper karbonkreditter...

Fotballbane

Fotballens klimaavtrykk

Kapo skal kartelegge fotballens klimaavtrykk. I 2022 etablerte FN «Football for the Goals», med norsk fotball som pilot. Målet er å oppnå en mer bærekraftig praksis i fotballen. Piloten er et samarbeid mellom Norsk Toppfotball, Norges Fotballforbund, Toppfotball Kvinner, NISO og TV2. Som et ledd i denne satsingen skal klimaavtrykket til samtlige klubber kartlegges. Sammen...

Scope 123

Hvordan beregne Scope 3 i klimaregnskapet

Scope 3-utslipp er indirekte utslipp fra virksomhetens verdikjede og andre aktiviteter som ikke direkte kontrolleres av virksomheten. Disse utslippene kan være betydelige, og det er viktig å ta dem med i beregningen av virksomhetens klimaavtrykk. Det finnes flere måter å beregne Scope 3-utslipp på. Den mest vanlige metoden er å bruke en livssyklusanalyse (LCA). LCA...

Regnskap

Endring i anskaffelsesloven

Vi har tidligere skrevet om forventede endringer i anskaffelsesloven. Det har lenge vært klart at det vil komme endringer som stiller strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Nå er den nye lovteksten endelig klar. Dette er endringene: Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Hvis det er klart at det gir...