Innva AS er en klimakompensert virksomhet

Gjennom KAPO kompenserer Innva AS for hele sitt utslipp i Scope 1 og 2, totalt:

37 tonn CO2

Sertifikat

Innva AS klimakompensasjon er sertifisert av KAPO

Innva AS bidrar til planting og bevaring av skog

Gjennom sin klimakompensasjon bidrar Innva AS til planting og bevaring av skog som tar opp CO2