Voksenåsen AS er en klimakompensert virksomhet

Gjennom KAPO kompenserer Voksenåsen AS for hele sitt utslipp, totalt:

31 tonn Co2

Sertifikat

Voksenåsen AS klimakompensasjon er sertifisert av KAPO
Voksenåsen diplom

Planting og bevaring av skog er blant de mest effektive klimatiltakene vi har.

Voksenåsen AS bidrar til planting og bevaring av skog

Gjennom sin klimakompensasjon bidrar Voksenåsen AS til planting og bevaring av skog som tar opp CO2