Cuma Event AS er en klimakompensert virksomhet

Gjennom KAPO kompenserer Cuma Event AS for hele sitt utslipp, totalt:

16 tonn Co2

Sertifikat

Cuma Event AS klimakompensasjon er sertifisert av KAPO

Planting og bevaring av skog er blant de mest effektive klimatiltakene vi har.

Cuma Event AS bidrar til planting og bevaring av skog

Gjennom sin klimakompensasjon bidrar Cuma Event AS til planting og bevaring av skog som tar opp Co2