Klimakompensert - slik fungerer det:

Alle bedrifter forårsaker utslipp av klimagasser. Noen av disse utslippene kan vi redusere, men ikke alle. For å nå netto null må vi kompensere for utslipp vi ikke klarer å redusere. 

Bedrifter kan, gjennom KAPO eller på andre måter, beregne sitt klimautslipp. Basert på beregnet utslipp kan dere få et uforpliktende tilbud på kompensasjon fra KAPO. 

Internasjonale sertifiseringer og KAPOs prosjektkriterier garanterer at tilsvarende mengde klimagasser dere slipper ut blir tatt opp gjennom planting og bevaring av skog.

Kompensasjonen dokumenteres ved sletting av kreditter (kvoter), som sørger for full gjennomsiktighet og sporbarhet. Alle bedrifter som kompenserer blir sertifisert som "klimakompensert virksomhet" gjennom KAPO.

Klimakompensert virksomhet

Ved å kompensere gjennom Kapo blir dere sertifisert "Klimakompensert virksomhet".
Som bevis for dette får dere et sertifikat, både fysisk og digitalt. Sertifikatet kan brukes til markedsføring, profilering og annet.
sertifisering

Fordeler med å bli klimakompensert bedrift

Det stilles stadig flere og strengere krav til bedrifter om bærekraft.
Ved å gjøre din bedrift klimakompensert viser du at dere bryr dere om miljø og klima!

Konkurransefortrinn

Det stilles stadig tøffere krav til klima- og miljøengasjement i næringslivet.

Å vise at man tar klimaet på alvor kan bidra til å vinne et anbud, eller det kan med hell benyttes i deres markedsføring.

Alle bedrifter har et ansvar for miljøet, og ved å redusere egne utslipp samt kompensere for det man ikke kan redusere sørger man for å møte de kravene som stilles i markedet.

 

Ansatte

Fornøyde ansatte er livssviktig for en hver bedrift.

Ansatte identifiserer seg med bedriften de jobber i, og ønsker at denne skal gjenspeile deres interesser.

Bedrifter som tar klima- og miljø på alvor kan derfor oppleve å få mer fornøyde ansatte, som blir lenger i bedriften og er mer stolt av arbeidsplassen sin.

Omgivelser

Klima- og miljø er viktig for hele samfunnet rundt oss.

Kunder, ansatte, leverandører, myndigheter og andre vi samarbeider med stiller stadig strengere krav og forventninger til bedrifter om å ta sin del av ansvaret.

En hver bedrift er avhengig av et godt forhold til sine omgivelser, og ved å kunne vise til at man tar klima på alvor kan man bidra til dette.

Fremtidsrettet

At bedrifter tar ansvar for miljø og klima er viktig i dag, men det vil bli enda viktigere i fremtiden.

Myndighetene stiller stadig strengere krav, samtidig som andre aktører på markedet legger mer vekt på klima- og miljøhensyn for hvert år som går.

Å drive en bedrift i fremtiden vil nok i de aller fleste tilfeller kreve at man gjør mer for miljøet enn det som kreves i dag.

HVA KAN GJØRES?

Vi har alle et ansvar for å redusere vårt klimaavtrykk. KAPO tilbyr et viktig tillegg til en grønnere livsstil, der du kan kompensere for utslippene du ikke får redusert på andre måter.