Slik fungerer det:

Alle arrangementer har et klimaavtrykk. Drevent jobber aktivt med å redusere utslippet forårsaket av våre arrangementer, men det er fortsatt noen utslipp vi ikke kan redusere. Dette kan blant annet være utslipp fra transport, mat og overnatting.

Ved å kjøpe klimakreditter kan kunden kompensere for utslippet arrangementene forårsaker. Kredittene leveres av KAPO, som gjennom grundige prosesser velger kreditter i kvalitetsprosjekter, og forvalter disse.

Internasjonale sertifiseringer og KAPOs egne prosjektkriterier garanterer at tilsvarende mengde klimagasser som slippes ut blir tatt opp gjennom planting og bevaring av skog. Planting og bevaring av skog er et av de mest effektive klimatiltakene som finnes.

Kompensasjonen dokumenteres ved sletting av kreditter (kvoter), som sørger for full gjennomsiktighet og sporbarhet. Alle arrangementer som kompenserer blir sertifisert som "klimakompensert arrangement" gjennom KAPO.

Våre prosjekter:

klimaprosjekter

Co2ol Tropical Mix

Store områder i Panama som tidligere bestod av skog, har blitt ødelagt og benyttet til kvegdrift.

Prosjektet bygger opp igjen skogen i disse områdene, og sørger for at den ikke ødelegges igjen.

Skogen er et levende økosystem, som er hjem til 15 utrydningstruede dyrearter, og beskytter over 30 ulike typer trær.

Prosjektet tar store sosiale hensyn, og har blant annet skapt over 150 jobber til lokalbefolkningen.

Prosjektet er sertifisert med Gold Standard, og fokuserer på følgende av FNs bærekraftråd:

klimaprosjekter

Uchindile & Mapanda

I perioden 1990-2010 mistet Tanzania nesten 20% av all skogen i landet.

For å snu denne trenden planter dette prosjektet trær i regionene Uchindile og Mapanda i Tanzania.

Samtidig støtter prosjektet lokalbefolkningen gjennom både nye arbeidsplasser, infrastruktur og utdanning.

Prosjektet har en total størrelse på 11.300 hektar med skog.

Prosjektet er sertifisert med VCS, og fokuserer på følgende av FNs bærekraftråd:

Sertifisering

Ved å kompensere gjennom Kapo blir alle forsendelser stemplet "Klimakompensert arrangement".