KAPO inngår samarbeid med FK Haugesund

«- 𝐒𝐭𝐞𝐢𝐤𝐞, 𝐠𝐮𝐭𝐚𝐫. 𝐈 𝐝𝐚𝐠 𝐯𝐚 𝐝å𝐤𝐞 𝐠𝐨𝐞. 𝐄𝐠 𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐚𝐯 𝐝å𝐤𝐤𝐞. 𝐈 𝐝𝐚𝐠 𝐡𝐚𝐝𝐝𝐞 𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐣𝐞𝐧𝐭 𝐦æ𝐫 𝐞𝐧𝐧 𝐭𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐞𝐧𝐠.»

Sitatet er hentet fra tidligere FK Haugesund trener Jostein Grindhaug. Når FKH nå lanserer sitt nye bærekraftkonsept er navnet nettopp «Mær enn tri poeng».

Vi i KAPO er stolte av å samarbeide med FK Haugesund på dette prosjektet! Prosjektet omfatter alle samfunnsprosjekter som FKH forplikter seg til, fra gatelag og ungdomsjobb til klimaspesifikke tiltak.
KAPO vil bidra med blant annet klimakompensering av alle kamper med klimakreditter av høy kvalitet. Vi vil i tillegg bidra med kompetansehevende tiltak, og arbeide aktivt med «Mær enn tri poeng»-alliansen som allerede før offisiell lansering bestod av flere alliansepartnere

Forrige helg spilte FK Haugesund sin første kamp med klimapartner, der alle utslipp knyttet til publikumsmobilitet var kompensert gjennom høykvalitets klimakreditter. Alliansepartner DNB fikk æren av å være FKHs første klimapartner på kampdag.

KAPO har beregnet utslippet fra FKHs hjemmekamper til cirka 13 tonn med CO2. I det ligger alle utslipp knyttet til tilskuernes transport til og fra kamp. 15 hjemmekamper gir dermed et samlet utslipp på 180 tonn CO2 – noe som tilsvarer utslipp fra en bensinbil som kjører 900.000 kilometer i løpet av et år.

KAPO hjelper flere idrettslag, organisasjoner og forbund med klimaarbeidet. Vi jobber blant annet med Norges Fotballforund, Norsk Toppfotball, Norsk Topphockey, Odds Ballklubb og FK Haugesund. Å ha en god klima- og bærekraftstrategi blir stadig viktigere i idretten. Sponsorer, publikum, myndigheter og media stiller stadig flere krav og forventer at idretten er bevisst sitt ansvar.

Samtidig har idretten en enorm påvirkningskraft, og kan bidra til økt fokus på viktig problemstillinger i samfunnet.

Les mer om "Mær enn tri poeng" på nettsiden til FK Haugesund.