Hvorfor burde idrettslag ha klimaregnskap?

Å lage klimaregnskap har i mange tilfeller blitt både et krav og en forventing i næringslivet. Forbrukere forventer at bedrifter kartlegger sitt klimaavtrykk, og jobber med å redusere dette. Myndighetene stiller også stadig strengere krav til klima og miljø gjennom endringer i lover og forskrifter.

Men hva med idrettslag, omfattes de av dette? Svaret er helt klart ja.

Det er flere grunner til at idrettslag burde ha et klimaregnskap:

  • Sponsorer. Stadig flere idrettslag opplever at det stilles krav fra sponsorer rundt klima og bærekraft. Krav om at idrettslaget har et klimaregnskap er ofte det første kravet man møter. Spesielt har sponsorer fra viktige bransjer som bank og energi vært tidlig ute med å kreve dette, men stadig flere bransjer følger nå etter. Sponsorene omfattes selv av krav til bærekraft fra kunder, leverandører og myndigheter, og stiller derfor disse kravene videre ut i sin verdikjede til sine sponsorobjekter. I tillegg er det å kunne vise til at man tar klima og miljø på alvor et viktig virkemiddel for å kunne tiltrekke seg nye sponsorer. I følge Sponsor Insight stiller i dag 50% av sponsorene i Norge krav til miljø og bærekraft i sine sponsoravtaler. Ytterligere 35% vurderer å gjøre det i fremtiden.

 

  • Publikum. Også publikum forventer i stadig større grad at man som idrettslag tar hensyn til klima og miljø. Yngre generasjoner har et større engasjement for klima og miljø, og forventer at idrettslag er sitt ansvar bevisst.

 

  • Media. Media skriver mye om utslipp av klimagasser i forbindelse med idretten. Blant annet har NRK hatt en rekke saker om de høye utslippene fra vinteridrett denne vinteren. Det ble skrevet mye om utslipp fra Fotball VM i Qatar, et mesterskap arrangøren selv mente var klimanøytralt. Stadig oftere rettes søkelyset mot de negative sidene av idretten, og hvordan den bidrar til den globale oppvarmingen.

Hvor skal man starte?

KAPO hjelper i dag flere aktører innenfor idretten med klimaregnskap, utslippskutt og kompenseringer av residualutslipp. Blant våre kunder finnes blant annet Norges Fotballforbund, Norges Ishockeyforbund, Odds Ballklubb, FK Haugesund, Norsk Toppfotball og Elitehockey. Har ditt idrettslag eller organisasjon behov for hjelp med klimaarbeidet? Ta kontakt med KAPO!