Hvordan kan bedrifter unngå grønnvasking?

Grønnvasking er når en bedrift gir et inntrykk av at de er mer miljøvennlige enn de faktisk er. Grønnvasking er et økende problem, og det kan ha en rekke negative konsekvenser for både bedrifter og forbrukere.

Fenomenet grønnvasking blir stadig mer aktuelt, og det er viktig at bedrifter som ønsker å kommunisere sitt bærekraftarbeid er klar over utfordringene rundt dette.

Hvorfor er grønnvasking et problem?

  • Det kan skade bedriftens omdømme. Forbrukere blir stadig mer bevisste på klima- og miljøspørsmål, og de vil ikke støtte bedrifter som grønnvasker.
  • Det kan føre til juridiske konsekvenser. Flere land har lover og forskrifter mot grønnvasking, og bedrifter som bryter disse risikerer rettslige eller økonomiske konsekvenser.
  • Det kan hindre forbrukere i å ta bærekraftige valg. Når forbrukere ikke kan stole på bedrifters klima- og miljøpåstander, kan det være vanskeligere for dem å ta bevisste valg om hvilke produkter og tjenester de skal kjøpe.

Hvordan kan bedrifter unngå grønnvasking?

  • Vær ærlig og transparent om din miljøpåvirkning. Ikke overdriv dine bærekraftsprestasjoner, og vær åpen om både dine styrker og dine svakheter.
  • Ha et solid grunnlag for dine miljøpåstander. Sørg for at du har data som støtter dine bærekraftpåstander.
  • Unngå bruk av vagt eller villedende språk. Bruk klart og tydelig språk når du kommuniserer om din klima- og miljøpåvirkning.

Hva med grønnhysjing?

Grønnhysjing er et uttrykk som beskriver en situasjon der bedrifter i frykt for å bli sett på som grønnvasker velger å ikke snakke om tiltak de gjør for klima og miljø. Dette er ikke heldig, da vi trenger fokus på disse tingene for å påvirke og inspirere andre. Derfor er det viktig å finne riktig balanse i kommunikasjonen, og unngå både grønnvasking og grønnhysjing.

Hvordan gå frem?

Første bud for å unngå grønnvasking er åpenhet og transparens. Har din bedrift et klimaregnskap? Vis det frem, og fortell hva dere gjør for å redusere utslippene.
Har dere ikke et klimaregnskap? KAPO kan hjelpe dere å lage et klimaregnskap, som gir en oversikt over bedriftens klimaavtrykk.
Målrettet arbeid med utslippsreduksjoner, gjerne kombinert med kompensering av residualutslipp er også viktig i klimararbeidet.
Organisasjonen SKIFT har laget Grønnvaskingsplakaten, som gir gode råd for å unngå grønnvasking.