Hvilke krav til bærekraft møter norske bedrifter i 2024?

Kravene til bærekraft i norske virksomheter blir stadig flere. I løpet av 2024 kommer mange til å bli truffet av nye krav og forventninger, og da gjelder det å være forberedt.

Endring i anskaffelsesloven

Allerede 1. janaur 2024 ble norske bedrifter truffet av nye krav til klima- og bærekraft. En endring i anskaffelsesloven trådde i kraft, som sier at klima- og miljøhensyn SKAL vektes med minimum 30% i offentlige anskaffelser.
Dette er et tydelig signal fra norske myndigheter, og omfatter alle som leverer varer og tjenester til det offentlige. Dette markedet har en total størrelse på 740 milliarder kroner.

Vi har tidligere skrevet om dette her: https://kapo.no/2023/08/endring-i-anskaffelsesloven/

Innføring av CSRD

2024 er også året CSRD (Corporate Sustainability Reporting Device) trer i kraft. CSRD stiller krav til bærekraftrapportering i selskaper. Virksomhetene som omfattes direkte er i første omgang de aller største, men flere vil omfattes hvert år.

Likevel vil alle virksomheter som er en del av verdikjeden til de store virksomhetene omfattes indirekte, f.eks. hvis man leverer varer eller tjenester til disse. De store virksomhetene vil da kreve dokumentasjon til sin bærekraftrapportering, som de mindre virksomhetene må levere.

Vi har tidligere skrevet om CSRD her: https://www.kapo.no/2022/08/er-din-bedrift-forberedt-pa-csrd/

Krav fra markedet

I tillegg til krav fra offentlige myndigheter, som beskrevet i punktene over, stiller markedet generelt stadig flere krav til klima- og miljø. At virksomheter kartlegger sitt eget klimaavtrykk både kreves og forventes i mange tilfeller.
Det er også en klar forventing om at virksomheter gjør det de kan for å redusere sitt klimaavtrykk fra år til år, og har klare mål for sine utslippsreduksjoner.

Bedrifter som ikke bryr seg om klima, miljø og bærekraft vil bli utkonkurrert, og dette gjelder både på privat- og bedriftsmarkedet.

Rekruttering og ansatte

Også når det gjelder rekruttering blir klima og miljø stadig viktigere. Ettersom nye generasjoner trer inn på arbeidsmarkedet blir forventingene til arbeidsgiver større.

Klima og miljøhensyn trekkes allerede frem av flere rekrutteringsbyråer som avgjørende i ansettelsesprosesser, spessielt der kandidatene er unge.

Eksisterende ansatte er også opptatt av disse temaene, og en tydelig policy kan føre til mer fornøyde ansatte og lavere turnover.

Hvor skal vi starte?

Dette er ofte spørsmålet bedrifter stiller seg når det kommer til klima og bærekraft. Heldigvis er svaret enkelt!

Det første dere må gjøre er å få en oversikt over nåsituasjonen, ved å kartlegge deres klimaavtrykk gjennom et klimaregnskap.

Etter å ha kartlagt utslippene må man legge en plan for å redusere disse. I tillegg kan man kompensere for utslippene som ikke lar seg redusere på kort sikt.

Ønsker din bedrift å kommme i gang med klimaarbeidet? Ta kontakt med KAPO, så hjelper vi dere i gang!