Karbonkreditter bidrar til raskere og større utslippskutt i bedrifter!

En ny rapport fra Ecosystem Marketplace viser at selskaper som kjøper frivillige karbonkreditter (klimakreditter) reduserer sine utslipp raskere enn selskaper som ikke gjør det.

Det har lenge vært spekulert i om selskaper som bruker karbonkreditter «kjøper seg fri» fra sine forpliktelser til å redusere utslipp. Denne rapporten viser at dette er feil. Selskaper som kjøper karbonkreditter gjør faktisk mer enn andre selskaper for å redusere sin påvirkning på klima!

Rapporten viser blant annet at selskaper som benytter seg av karbonkreditter har:

🌳 Nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å redusere sine utslipp fra år til år.

🌳 Over dobbelt så store innvesteringer i utslippsreduserende tiltak.
🌳 3,4 ganger større sannsynlighet for å ha godkjente, vitenskapsbaserte mål for utslippskutt.
🌳 3 ganger større sannsynlighet for å inkludere Scope 3 i sine utslippsmål.
Kompensering av residualutslipp gjør at virksomheter får en pris på sine utslipp, og på den måten også får et sterkt incentiv til å redusere disse.
Bruk av karbonkreditter kan i mange tilfeller også fortelle noe om virksomheters forpliktelser og motivasjon til å gjøre utslippskutt.
KAPO hjelper norske virksomheter å kartlegge sine utslipp, redusere disse utslippene, og å kompensere for disse utslippene gjennom klimakreditter av høy kvalitet.
Ønsker din virksomhet å komme i gang med klimaarbeidet? Ta kontakt med KAPO her, så hjelper vi dere i gang!
Karbonkreditter