KAPO skal kartlegge klimaavtrykket til Eliteserien og Toppserien i fotball!

Kapo skal kartelegge fotballens klimaavtrykk. I 2022 etablerte FN «Football for the Goals», med norsk fotball som pilot. Målet er å oppnå en mer bærekraftig praksis i fotballen. Piloten er et samarbeid mellom Norsk Toppfotball, Norges Fotballforbund, Toppfotball Kvinner, NISO og TV2.

Som et ledd i denne satsingen skal klimaavtrykket til samtlige klubber kartlegges. Sammen med Energi.ai

skal KAPO stå for denne kartleggingen. Målet er å kartlegge klubbenes avtrykk fra år til år, for å kunne måle utviklingen over tid og jobbe med utslippskutt. Det er liten tvil om at potensialet for utslippskutt finnes i fotballen. Nå skal vi for første gang kartlegge utslippene og avdekke hvordan det kan kuttes mest mulig.


KAPO har lenge hatt et samarbeid med Odds Ballklubb i Eliteserien. Vi gleder oss nå til å kunne jobbe med resten av klubbene i både Eliteserien og Toppserien! Sammen med Energi.ai skal vi lever grundige analyser som kartlegger alle utslippskilder, inkludert også publikums reise til og fra kamp – såkalt «fan mobility».

Resultatene av analysene vil gi klubbene et verdifullt grunnlag for arbeidet som skal gjøres fremover. Det vil også utvikles rapporter for Eliteserien og Toppserien som ligaer, der avtrykket til alle klubbene slås sammen.

Bærekraft er i vinden innenfor idretten


Bærekraft er populært innenfor idretten om dagen, og flere og flere ser at de er nødt til å ta grep. For KAPO føyer prosjektet seg inn i rekken av oppdrag vi har for idretten, der vi tidligere har inngått samarbeid med blant annet Norges Ishockeyforbund og Odds BK. Flere spennende samarbeid innenfor idretten er på vei!

Vi gleder oss stort til å jobbe med Football for the Goals/Fotball for målene, og ser frem til rapportene om fotballens klimaavtrykk er klare!