Hvordan beregne Scope 3 i klimaregnskapet

Scope 3-utslipp er indirekte utslipp fra virksomhetens verdikjede og andre aktiviteter som ikke direkte kontrolleres av virksomheten. Disse utslippene kan være betydelige, og det er viktig å ta dem med i beregningen av virksomhetens klimaavtrykk.

Det finnes flere måter å beregne Scope 3-utslipp på. Den mest vanlige metoden er å bruke en livssyklusanalyse (LCA). LCA er en metodikk som tar hensyn til alle utslipp i løpet av en produkts eller tjenestens livssyklus, fra utvinning av råvarer til avhending.

For å beregne utslipp med LCA må man først identifisere alle relevante utslippskilder. Dette inkluderer utslipp fra transport, innkjøpte varer og tjenester, samt utslipp fra avfall og avfallshåndtering. Når alle relevante utslippskilder er identifisert, kan man begynne å måle utslippene.

Målingen av utslipp kan gjøres ved å bruke ulike metoder, for eksempel:

  • Samle inn data fra leverandører og kunder
  • Bruke standarder for beregning av utslipp

Når utslippene er målt, kan de aggregeres til et totalt Scope 3-utslipp. Dette utslippet kan deretter sammenlignes med virksomhetens klimamål, og man kan sette inn tiltak for å redusere utslippene.

Ved å beregne indirekte utslipp kan virksomheter få en bedre forståelse av sin klimapåvirkning. Dette kan bidra til å redusere utslippene og nå klimamålene.

Her er noen tips for å beregne indirekte utslipp:

  • Start med å identifisere alle relevante utslippskilder.
  • Velg en metode for beregning av utslipp som er egnet for din virksomhet.
  • Bruk en metode som er pålitelig og som gir så nøyaktige resultater som mulig.
  • Samle inn data fra leverandører og kunder.
  • Bruk standarder for beregning av utslipp. GHG-protokollen hjelper deg med hvilke deler av Scope 3 du burde beregne.
  • Aggreger utslippene til et totalt Scope 3-utslipp.
  • Sammenlign utslippene med virksomhetens klimamål.
  • Finn tiltak for å redusere utslippene.

KAPO hjelper bedrifter med å lage klimaregnskap, utvikle klimastrategier og kompensere for utslipp gjennom klimakreditter. Trenger dere hjelp til å komme i gang med bærekraftarbeidet? Kontakt KAPO her.