Endring i anskaffelsesloven

Vi har tidligere skrevet om forventede endringer i anskaffelsesloven. Det har lenge vært klart at det vil komme endringer som stiller strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Nå er den nye lovteksten endelig klar.

Dette er endringene:

  • Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Hvis det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).
  • Kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Unntak må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).
  • De skjerpede klima- og miljøkravene har til formål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.
  • Regelendringene trer i kraft 1. januar 2024.

En vekting av klima- og miljøhensyn på 30% er betydelig. Det er liten tvil om at dette vil ha en betydelig påvirkning på mange tilbydere.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner hvert år. Markedet som påvirkes av dette er altså meget stort.

Alle virksomheter som tilbyr varer eller tjenester til det offentlige er nødt til å forholde seg til denne lovendringen.

Er din bedrift klar for endringen? KAPO hjelper norske bedrifter med klima- og miljøstrategi. Ta kontakt med oss i dag dersom dere behøver hjelp med disse temaene!

Pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her.