Endelig en god klimanyhet

Denne sommeren har vi fått den ene nyheten etter den andre om skogbranner, rekordvarme, tørke og flom. Klimaendringene er her allerede, og det er liten tvil om at mye av det som skjer er et resultat av våre utslipp av klimagasser. Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan for å begrense skadene, redusere utslipp og bidra til endring.

Likevel er det noen lyspunkt mellom alle katastrofenyhetene. NRK melder om «Sommerens beste klimanyhet», som er at trenden med avskoging i flere av regnskoglandene er i ferd med å snu.

Flere land melder om en kraftig reduksjon i avskogingen, etter at det lenge har vært fokus på dette. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier til NRK at: «Regnskogen er også den mest effektive mekanismen for karbonfangst som finnes».

Likevel er vi ikke i mål enda. Både klimaministeren og Regnskogfondet er i artikkelen enige om at «det ikke blir bra før vi er i netto null avskoging».

 

Skogplanting med klimakreditter

KAPO jobber med å bygge opp den tropiske skogen, som er så viktig for å begrense den globale oppvarmingen. Gjennom klimakreditter av høy kvalitet gjør vi det mulig for norske virksomheter å være med å bygge opp skogen og kompensere for sine egne utslipp.

Vi må alle kutte våre utslipp for å nå klimamålene. Samtidig må vi ta ansvar for våre residualutslipp, altså de utslippene vi ikke klarer å kutte på kort sikt. Planting og bevaring av tropisk skog er en effektiv og viktig måte å gjøre dette på.

Ønsker du å vite mer om dette kan du fylle ut dette skjemaet, så kontakter vi deg.