GHG rapportering

I dagens verden, hvor bekymringen for klimaendringer vokser, blir måling og rapportering av klimasgassutslipp stadig viktigere. GHG rapportering (Greenhouse Gas Reporting) har blitt et essensielt verktøy for organisasjoner for å forstå deres klimapåvirkning og ta nødvendige tiltak for å redusere den.

GHG rapportering innebærer systematisk innsamling, analyse og rapportering av informasjon om organisasjoners eller nasjoners utslipp av klimagasser. Det vanligste rammeverket for denne rapporteringen er utviklet av World Research Institute og World Business Council for Sustainable Development og kalles "Greenhouse Gas Protocol". Dette rammeverket inkluderer direkte utslipp (f.eks. CO2 fra forbrenning av fossilt brensel) og indirekte utslipp (f.eks. utslipp fra kjøpt elektrisitet). Vi har tidligere skrevet om hva GHG-protokollen er her.

Hvorfor er GHG-rapportering viktig?

  1. Identifisere klimarisiko: GHG rapportering hjelper organisasjoner med å identifisere og forstå deres klimarisiko. Ved å kvantifisere og analysere utslippene sine, kan organisasjoner identifisere de viktigste kildene til utslipp og utvikle målrettede strategier for å redusere dem.
  2. Møte internasjonale standarder: Flere land har innført lovgivning som krever at visse organisasjoner rapporterer sine utslipp. Ved å følge GHG-rapporteringsstandarder kan organisasjoner oppfylle kravene og unngå bøter eller straffer.
  3. Fremme bærekraftig praksis: Rapportering av klimagassutslipp er et verktøy for å fremme bærekraftig praksis. Ved å identifisere utslippskilder kan organisasjoner sette mål for utslippsreduksjon og implementere tiltak for å oppnå dem. Dette kan inkludere overgangen til fornybar energi, energieffektiviseringstiltak og innføring av grønne teknologier.
  4. Øke omdømme og attraktivitet: GHG rapportering kan bidra til å forbedre organisasjoners omdømme og tiltrekke seg investorer, kunder og samarbeidspartnere som er opptatt av bærekraft. Ved å vise at de tar klimaansvar alvorlig, kan organisasjoner skape tillit og differensiere seg i markedet.

GHG rapportering spiller en avgjørende rolle i kampen mot klimaendringer og bærekraftig utvikling. Det gir organisasjoner et verktøy for å forstå deres klimapåvirkning og implementere tiltak for å redusere utslippene. Ved å følge internasjonale standarder for rapportering av klimagassutslipp kan organisasjoner oppfylle lovgivning og samtidig øke sin bærekraftige attraktivitet. Ved å prioritere rapportering kan vi sammen legge grunnlaget for en bærekraftig fremtid hvor vi tar vare på planeten vår og sikrer en sunnere og renere verden for kommende generasjoner.

KAPO hjelper norske bedrifter og organisasjoner med rapportering. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om dette.