Det frivillige karbonmarkedet er nødvendig for å nå netto-null.

I denne artikkelen tar Maria Nazarova-Doyle fra Scottish Widows for seg flere av argumentene som ofte dukker opp mot klimakompensering.

«Kompensering av utslipp utgjør en del av enhver fornuftig netto-null strategi.» hevder Nazarova-Doyle. Videre skriver hun at uten kompensering er det ikke mulig å oppnå netto nullutslipp. Det frivillige karbonmarkedet er rett og slett nødvendig for å nå netto-null.

“Hvis vi skal sikre at den globale oppvarmingen ikke overstiger 1,5 grader innen 2050 har vi et desperat behov for både raske utslippskutt og innvesteringer i langvarige klimaløsninger, nå. Det er ikke enten eller – det er begge deler, og de må skje parallelt, ikke etter hverandre.»

Kapo har samme filosofi rundt klimakompensering. Utslippskutt og kompensering av residualutslipp går hånd i hånd, og er ikke gjensidig utlukkende. Denne tankegangen om at selskaper må velge mellom utslippskutt eller kompensering setter oss tilbake i klimakampen. Den sørger rett og slett for at veien til målet blir lengre.

Store utslippskutt kombinert med kompensering av residualutslipp er de to viktigste verktøyene vi har for å nå målet om et netto-null samfunn. Ved å tenke at vi kun kan bruke et av disse verktøyene av gangen gjør vi jobben mye vanskeligere for oss selv.

Derfor burde alle selskaper med en netto-null visjon vurdere kompensering i tillegg til utslippskutt. Målet om å begrense den globale oppvarmingen omfatter oss alle. Konsekvensene av å ikke nå målet vil også ramme oss alle.

Rekkefølgen er alltid beregne - kutte - kompensere, men det går ann å gjøre dette parallelt.