Hvis ikke Norge, hvem?

Dette er tittelen på rapporten om klimafinansiering som ble sluppet av klimafinansieringsutvalget denne uken.

Rapporten tar for seg hvor mye penger fremvoksende økonomier og utviklingsland trenger hvert år til utslippsreduksjoner og klimatilpasning.
Fattige land rammes hardest av klimaendringene, samtidig som de har minst ansvar for problemene. Rapporten viser til at tiltak for utslippsreduksjoner i stor grad kan finansieres av privat næringsliv.

 

Som tittelen på rapporten antyder mener utvalget at Norge burde gå i front, og fremme finansiering av utslippsreduksjoner i utviklingsland.
"Ingen land er bedre stilt til å skape en global koalisjon for å utløse de massive klimainvesteringene som skal til", sier leder av utvalget og tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

"Utvalget har levert et solid arbeid der de peker på flere muligheter Norge har til å vise internasjonalt lederskap i å skaffe til veie den klimafinansiering som trengs for at verden skal nå målene i Parisavtalen." sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Utvalget gir fire hovedanbefalinger for hvordan Norge kan ta et internasjonalt lederskap:

  1. Norge bør lede an i å etablere en koalisjon av villige land for å utløse private investeringer som reduserer klimagassutslipp: et globalt grønt garantiinitiativ.
  2. Norge bør lede an i å øke og effektivisere de multilaterale bankenes klimainnsats.
  3. Norge bør styrke egne, nasjonale instrumenter for klimainvesteringer.
  4. Norge bør ta initiativ for bedre finansiering av globale klimafond

Klimafinansiering er nødvendig

KAPO formidler klimakreditter som finansierer klimatiltak i det globale sør, nettopp fordi behovet for finansiering her er så stort.
Klimafinansiering er nødvendig for at vi skal nå målene i Parisavtalen og bremse den globale oppvarmingen.