Vi gjør for lite, for sakte!

"Vi gjør for lite, for sakte" skriver FNs klimapanel i en fersk rapport.

I følge IPCC kan vi passere 1,5 graders oppvarming allerede mellom 2030 og 2035. Det kreves umiddelbare og omfattende utslippskutt for å stoppe den globale oppvarmingen.

Utslippene av klimagasser må halveres innen syv år for å unngå en oppvarming på mer enn 1,5 grader. Rapporten viser også at det er billigere enn noensinne å fikse klimakrisen, men at det mangler politisk vilje til å gjøre det som er nødvendig.

For å få til avkjøling, må opptaket av CO₂ forbli større en utslippene ved hjelp av karbonfjerning. Karbonfjerning kan gjøres blant annet gjennom planting av skog. KAPO tilbyr klimakreditter som bidrar til karbonfjerning gjennom skogplanting.

Rapporten fra klimapanelet er omfattenden, men World Resources Institute har skrevet en oppsummering av rapporten med 10 viktige punkter.

De ti punktene er som følger:

  • Menneskeskapt global oppvarming på 1,1 grader har ført til endringer i jordens klima som er uten sidestykke i nyere menneskelig historie.
  • Klimapåvirkninger på mennesker og økosystemer er mer utbredt og alvorlig enn forventet, og fremtidige risikoer vil eskalere raskt med hver brøkdel av en grad av oppvarming.
  • Tilpasningstiltak kan effektivt bygge motstandskraft, men det trengs mer finansiering for å skalere løsninger.
  • Noen klimapåvirkninger er allerede så alvorlige at de ikke kan tilpasses til, noe som fører til tap og skader.
  • Globale klimagassutslipp topper seg før 2025 i 1,5 grader justerte baner.
  • Verden må raskt skifte bort fra å brenne fossilt brensel – den viktigste årsaken til klimakrisen.
  • Vi trenger systemomfattende transformasjoner for å sikre en netto-null, klimabestandig fremtid.
  • Fjerning av karbon er nå nødvendig for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader.
  • Klimafinansiering må øke dramatisk dette tiåret.
  • Klimaendringer vil forsterke ulikhetene dersom vi ikke klarer å sikre en rettferdig overgang.

De systemomfattende transformasjonen som trekkes frem som nødvendige vises i denne illustrasjonen: