21. Mars er verdens skogdag

Verdens skogdag (FNs internasjonale skogdag) har blitt markert over hele verden siden 2013 for å øke oppmerksomheten rundt den avgjørende betydningen skogen har for alt liv på jorden.

Siden år 2000 har det blitt avskoget rundt 4 millioner kvadratkilometer med skog. Hvert år forsvinner skog tilsvarende et område på størrelse med halve Norge!

Selv om det plantes mye ny skog, er det ikke nok for å demme opp for det enormet tempoet i avskogingen. Hvert år mister vi ca. 7 ganger så mye skog som vi planter.

KAPO formidler klimakreditter som går til planting av skog, for å bidra til å snu denne utviklingen. Skogen tar CO2 ut av luften og lagerer denne, og fungerer derfor som en naturlig karbonfangst- og lagringsteknologi. I tillegg er skogen livsviktig for planter og dyr.

Din bedrift kan faktisk være med å gjøre en forskjell for verdens skoger! Gjennom klimakompensering i skogplanting kan dere bidra til at det plantes mer skog, som tar opp CO2 og bremser den globale oppvarmingen. Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer.