9 av 10 selskaper mener klimakreditter er et verdifullt verktøy i klimakampen.

En rapport fra Conservation International og We Mean Business Coalition sluppet tidligere denne måneden har undersøkt holdningene til klimaarbeid og klimakreditter hos 500 selskaper i USA og Europa.

Nesten alle selskapene (92%) forteller at de ser på det å redusere sine egne utslipp som en viktig prioritet. Nesten like mange (89%) mener at klimakreditter er et verdifullt verktøy for å kompensere for utslipp de ikke kan redusere på kort sikt, såkalte residualutslipp.

Kreditter kombineres med utslippskutt

Rapporten viser at selskapene bruker klimakreditter som et tillegg til egne utslippskutt, ikke som en måte å kjøpe seg fri fra ansvaret på. Selskapene har altså en «både og» holdning der de kutter i egne utslipp samtidig som de kompenserer for residualutslipp. Mye av kritikken som tidligere har vært rettet mot klimakompensering har basert seg på nettopp denne problemstillingen, og har hevdet mange selskaper kjøper seg fri uten å gjøre noe med egne utslipp.

Det er derfor gledelig å se at rapporten viser det motsatte. Selskapene ser nå at denne holdningen ikke lenger er tilstrekkelig, og at vi trenger både utslippskutt og finansiering av klimaprosjekter gjennom kreditter for å nå klimamålene.

Det trekkes også frem at kvalitet er viktig for selskapene som kjøper klimakreditter. Markedet for klimakreditter kan være uoversiktlig og komplisert, med store kvalitetsforskjeller på ulike typer kreditter.

KAPO hjelper selskaper å kompensere for sine residualutslipp gjennom klimakreditter av høy kvalitet, som ikke grønnvasker. Ønsker du å vite mer om dette kan du fylle ut dette skjemaet, så kontakter vi deg.

Hele rapporten kan du lese her: https://www.conservation.org/blog/in-race-to-reach-net-zero-businesses-look-to-carbon-credits-survey-finds.

Bildet under er hentet fra prosjektet "CO2OL Tropical Mix". Dette er et av prosjektene KAPO formidler kreditter i.