Hvilke klimatiltak kan bedrifter gjøre?

Det kommer stadig flere krav og forventninger om at bedrifter skal bli mer klimavennlige. Kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter forventer at bedriftene gjør sin del av jobben for å bremse klimaendringene ved å gjøre tiltak i egen drift.

Mange bedrifter vet ikke hvor de skal starte, eller hvordan de skal gå frem for å bli mer klimavennlige.

Heldigvis er det en enkel oppskrift bedrifter kan bruke for å sette klimaarbeidet i system!

Tre viktig punkter:

  1. Kartlegg dages situasjon – hvor stort er bedriftens klimaavtrykk?

Kartlegging og beregning av klimautslipp i et klimaregnskap er det naturlige stedet å starte klimaarbeidet. Har ikke bedriften oversikt over de ulike utslippskildene og størrelsen på disse er det vanskelig å vite hvilke tiltak man burde gjøre. Hva er et klimaregnskap, og hvordan går man frem for å lage det? Det kan du lese mer om her. KAPO hjelper bedrifter å utvikle klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen. Et klimaregnskap gir bedriften en viktig oversikt og fungerer som et styringsverktøy for det videre klimaarbeidet.

 

  1. Klimatiltak – kutte utslipp

Når bedriften er ferdig med kartleggingen er det tid for tiltak. Gjennom klimaregnskapet har bedriften identifisert de ulike utslippskildene, og størrelsen på disse. Det vil da være mulig å lage en prioritert plan på hvilke tiltak man skal gjøre, og måle effekten av disse. Hvilke tiltak som burde gjøres vil være ulikt fra bedrift til bedrift, men det er ofte lurt å starte der kost/nytte er størst, altså der man kan kutte mest mulig utslipp i forhold til resursene man bruker på tiltaket.

 

  1. Kompensere for residualutslipp

Etter å ha beregnet klimaavtrykket og satt i gang tiltak for utslippskutt vil det alltid være noen utslipp man ikke klarer å kutte på kort sikt. Det kan for eksempel være vanskelig å kutte alt strømforbruk. Bedriften vil da ha et klimaavtrykk bestående av disse utslippene som ikke lar seg redusere på kort sikt, såkalte residualutslipp. Disse utslippene kan bedriften kompensere for gjennom klimakreditter. Klimakompensering sørger for at tilsvarende mengde CO2 som bedriftens klimaavtrykk blir fjernet, redusert eller unngått andre steder i verden. KAPO tilbyr klimakompensering gjennom klimakreditter, les mer om hvordan det fungerer her.

Kontinuerlig prosess

Disse tre stegene er viktige for bedrifter som ønsker å gjøre klimatiltak. Det finnes ikke en enkel løsning på klimautfordringene vi alle står ovenfor, og alle bedrifter er nødt til å gjøre sin del. Klimaarebeid i en bedrift er en kontinuerlig prosess, det nye beregninger og tiltak må gjennomføres jevnlig.

Trenger din bedrift hjelp til å komme i gang med klimaarbeidet? KAPO kan hjelpe dere med klimaregnskap, utslippskutt og kompensering av residualutslipp!

energi