Vet du forskjellen på et tonn og et tonn?

Utslipp av klimagasser beskrives som regel i tonn CO2. Selv om det er flere klimagasser enn bare CO2, regner vi om utslipp av andre typer klimagasser til CO2 for å lettere kunne sammenligne utslippene.

Mange bedrifter beregner sine utslipp i et klimaregnskap, og kompenserer for utslippene ved å kjøpe klimakreditter. Klimakreditter regnes i tonn CO2, for å enkelt kunne motregnes bedriftenes utslipp.

Ett tonn CO2-utslipp kompenseres altså ved å kjøpe klimakreditter som fjerner, unngår eller reduserer ett tonn CO2. Og det er her problemet oppstår.

Bloomberg skriver i en ny artikkel at mange av klimakredittene som kjøpes av selskaper i dag ikke har den effekten de lover. Et tonn er altså ikke alltid et tonn, ifølge artikkelen. Problemet Bloomberg peker på er klimakreditter som finansierer fornybar energi, som vindkraft eller solceller.

Denne typen kreditter er ikke addisjonelle, det lar seg altså vanskelig bevise at klimaeffekten ikke hadde funnet sted uten å selge klimakreditter.

Finnes kreditter som ikke er innenfor fornybar energi?

Vi i KAPO benytter nettopp av denne grunn ingen klimakreditter som finansierer fornybar energi. Vi formidler kun kreditter innenfor skogplanting, noe som har en langt bedre addisjonalitet samtidig som de fjerner CO2 fra atmosfæren.

Det er viktig å merke seg at selv om fornybar energi er problematisk i denne sammenhengen, er det et viktig tiltak for å nå målene i Parisavtalen og bremse klimaendringene. Vi trenger flere mekanismer for å styrke finansieringen av fornybar energi, og det finnes egne kreditter for dette (RECs).

Vi oppfordrer alle kjøpere av klimakreditter til å vurdere addisjonaliteten i prosjektene de støtter, for å sikre at effekten kjøperen har er reel.

Les hele artikkelen fra Bloomberg her: https://www.bloomberg.com/graphics/2022-carbon-offsets-renewable-energy/?leadSource=uverify%20wall#xj4y7vzkg.