Er verden i rute til å nå klimamålene?

Denne uken ble rapporten "State of climate action" sluppet av World Resources Institute.

Rapporten tar for seg 40 ulike indikatorer for å måle om vi er i rute til å nå klimamålene, og konkluderer med at ingen av dem er i rute til å nå målene for 2030.

Rapporten sier at for å nå 1,5 grader målet må vi blant annet:

🏭 Fase ut kullkraft seks ganger raskere enn i dag.

🚗 Øke andelen elbiler 5 ganger raskere enn i dag.

☀️ Øke fornybar energi produksjon 6 ganger raskere enn i dag.

🌳 Redusere den årlige avskogingen 2,5 ganger raskere enn i dag.

💵 Skalere opp klimafinansieringen 10 ganger raskere enn i dag.

Klimafinansiering gjennom kreditter

Klimafinansiering gjennom klimakreditter er viktig for å øke finansieringen raskt nok. Rapporten trekker frem den hurtige veksten i dette markedet som en positiv utvikling. Samtidig understreker den viktigheten av å redusere egne utslipp samtidig som man kompenserer.

Grafen under er hentet fra rapporten, og viser veksten i natur-baserte klimakreditter de siste årene.

Selv om veksten er stor er det fortsatt ikke nok.
KAPO leverer klimakreditter av høy kvalitet til norske bedrifter. Kontakt oss dersom din bedrift vil være med å bidra til at vi når de viktige målene som er satt for klimaet.

Link til rapporten: https://www.wri.org/research/state-climate-action-2022.