Hvor viktig er klima og bærekraft i offentlige anskaffelser?

Mange har fått med seg at det stilles stadig strengere krav til klima og bærekraftarbeid ved offentlige anbud. Men hvor viktig er det egentlig? Kan en grønn bedrift vinne et anbud selv med en høyere pris?

Klima og bærekraftarbeid har blitt et viktig konkurransefortrinn i flere markeder. Nå viser myndighetene også at dette tas på alvor i offentlige anskaffelser.

Alle innkjøp til det offentlige skal følge loven om offentlige anskaffelser. Der finnes en egen paragraf og miljø og klimapåvirkning.

Lovteksten er tydelig

Lov om offentlige anskaffelser §5 sier følgende:

«Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant.»

I tillegg sier Forskrift §7-9 om offentlige anskaffelser at der miljø brukes som tildelingskriterie bør det som hovedregel vektlegges med 30%.

En vektlegging på 30% viser at miljø og bærekraft er utrolig viktig i denne sammenhengen. Det er derfor helt nødvendig at en bedrift som ønsker å konkurrere om offentlige oppdrag har en god strategi for miljø og klimapåvirkning.

Fokuset på bærekraft, miljø og klima vil bare bli større fremover. Derfor er det lett å bli hengende etter dersom man ikke tar tak i disse problemstillingene allerede nå.

Vi i KAPO kan hjelpe din bedrift med klima- og bærekraftstrategi, ta kontakt via LinkedIn eller kapo.no for en nærmere prat.

KAPO formidler klimakompensering gjennom kreditter av høy kvalitet. Les mer om hva det vil si å bli klimakompensert.