Hva er et klimaregnskap?

Et klimaregnskap er en oversikt over en bedrifts klimapåvirkning.

For en bedrift som ønsker å jobbe med sin klimapåvirkning vil det å lage et klimaregnskap være et naturlig sted å starte. Klimaregnskapet gir en oversikt over bedriftens utslipp, og kan bidra til å identifisere mulige utslippskutt.

Stadig flere bedrifter har nå egne klimaregnskap. Økende krav fra kunder, myndigheter og andre interessenter gjør det lønnsomt å redegjøre for sin klimapåvirkning, og gjøre tiltak for å bedre sitt klimaavtrykk.

Et klimaregnskap har tre deler

Det er vanlig å benytte GHG-protokollen når man beregner klimautslipp. Denne deler et klimaregnskap opp i tre deler, Scope 1- 2- og 3.

Scope 1 tar for seg bedriftens direkte utslipp. Dette kan være direkte prosessutslipp, som for eksempel en fabrikk, eller utslipp fra kjøretøy bedriften eier.

Scope 2 dekker utslippene fra bedriftens energibruk. Dette er altså bedriftens strømforbruk, og det utgjør ofte en stor del av de totale utslippene.

Scope 3 tar for seg andre indirekte utslipp. Dette kan være for eksempel flyreiser, frakt av varer og produksjon av innsatsfaktorer.

Scope 1 og 2 er relativt enkle å kartlegge, og er derfor et naturlig sted å starte. Scope 1 handler ofte om mengden fossile brennstoff som er brukt. Scope 2 får man som regel enkelt oversikt over ved å se på strømforbruket.

Scope 3 kan være vanskelig å få en fullstendig oversikt over. Likevel er det enkelte deler, som flyreiser, som lett kan kartlegges. Det anbefales å kartlegge så mye som mulig av Scope 3 i et klimaregnskap, men det er ikke et krav at alle indirekte utslipp skal med. Ta derfor med det dere har oversikt over i første omgang, og ha heller som mål å identifisere flere deler av Scope 3 i fremtidige klimaregnskap.

Bruk KAPOs co2 kalkulator

Hvis din bedrift ikke har utarbeidet et klimaregnskap allerede, kan dere få et ved å fylle ut vår co2 kalkulator. Dere vil da få et enkelt, oversiktlig klimaregnskap basert på tallene dere har lagt inn i kalkulatoren. Dette er et godt utgangspunkt for å starte med klimaarbeidet i deres bedrift.

 

klimakalkulator