Er din bedrift forberedt på klimakravene som kommer (CSRD)?


EU-kommisjonen har nå vedtatt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Device), som krever at bedrifter har et klimaregnskap og planer om utslippskutt. Også i USA er lignende tiltak i ferd med å bli innført.

Innføringen i EU skjer gradvis, og starter i 2024 med alle større foretak som møter minst to av følgende tre krav:

✔️     Omsetning over 40 millioner euro.
✔️     Balanse over 20 millioner euro.
✔️     Over 250 ansatte.

Deretter vil reglene omfatte stadig flere bedrifter. Sannsynligvis innføres kravene i Norge ikke lenge etter at de er innført i EU. Selskap som ikke er omfattet av de nevnte kravene vil likevel treffes av CSRD dersom de er en del av verdikjeden til selskaper som treffes av regelverket. Blant annet vil leverandører til større selskaper bli krevd informasjon for at de store selskapene skal kunne rapportere.

 

Hva betyr CSRD for norske bedrifter?


Innføringen av CSRD kan sees på som en mulighet for norske bedrifter til å starte eller få fart på sitt bærekraftsarbeid. I stedet for å vente på at nye regler innføres kan man være i forkant, og sørge for at arbeidet allerede er godt i gang når reglene kommer!

Det er også flere verdier med å være tidlig ute med dette arbeidet. Klimavennlige bedrifter opplever allerede konkurransefortrinn, og kundene ser på dette som stadig viktigere. Anbudsprosesser stiller stadig strengere krav til at tilbydere tenker på klima og miljø, og vektlegger dette mer og mer.

Det er derfor på høy tid å starte arbeidet med kartleggingen av sine utslipp, og komme med tiltak for å redusere disse. Er du usikker på hvor du skal starte?
KAPO har tidligere skrevet om "Hva er et klimaregnskap", det vi går gjennom de ulike delene i et klimaregnskap, hvor man starter arbeidet og hvorfor det er viktig. Klimaregnskapet er selve kjernen i CSRD, og det kan derfor være nyttig å sette seg inn i hva et klimaregnskap er. Vi har også skrevet om "hvordan din bedrift kan redusere sine klimautslipp". Denne inneholder en enkel liste som forklarer hvordan dere kan gå frem.

Vi i KAPO hjelper flere norske bedrifter med sine klimaregnskap og tiltak. Ta kontakt med oss via LinkedIn eller gjennom vår hjemmeside.

KAPO - Bli en del av løsningen!

 

Daglig leder i KAPO Sverre Toruul stiller et viktig spørsmål.