4 steg for en klimavennlig bedrift

Mange synes det er vanskelig å vite hvor man skal starte med bærekraftsarbeidet. Har man et ønske om å bli en mer klimavennlig bedrift er det 4 enkle steg man kan ta for å komme i gang!


1. Kartlegg deres klimaavtrykk

Kartlegging av klimaavtrykk skjer ved at man utarbeider et klimaregnskap. Et klimaregnskap er en oversikt over utslippene til en bedrift, fordelt på ulike utslippskilder.  Å skaffe seg oversikt over sine utslipp er nødvendig for å kunne redusere sitt klimaavtrykk

2. Planlegg og gjennomfør utslippskutt

Kartleggingen av utslipp avdekker hvilke deler av driften som står for de største utslippene, hvilke utslipp vi enklest kan påvirke og hvor vi har best kost/nytte i forhold til utslippskutt. Bruk klimaregnskapet til å redusere utslipp der det lar seg gjøre.

3. Kompenser for residualutslipp

Ikke alle utslipp lar seg redusere på kort sikt. Disse utslippene kaller vi residualutslipp. Residualutslipp kan kompenseres gjennom kjøp av klimakreditter. KAPO formidler klimakreditter til norske bedrifter.

4. Riktig, grønn kommunikasjon

Kommunikasjon av bærekraftsarbeidet er viktig, da det inspirerer andre og setter fokus på viktige problemer. Pass likevel på å unngå grønnvasking og at det som kommuniseres er korrekt.

 

KAPO hjelper norske bedrifter med bærekraftsarbeidet. Kontakt oss for å komme i gang!