Hvorfor har en kakaoplantasje i Panama sammenheng med klimautslippene til Norske bedrifter?

Ved å klimakompensere gjennom KAPO støtter du de virkelig gode klimaprosjektene. CO2OL Tropical Mix i Panama er ett av disse, her forteller vi deg hvorfor.

Prosjektet dyrker skog på store landområder som tidligere var lagt øde av blant annet kvegdrift.

Skogen som dyrkes består i hovedsak av et mangfold av lokale tre- og plantearter, slik at skogen blir et bærekraftig økosystem. Her bor det 15 utrydningstruede dyrearter, som nå har fått trygt et hjem, blant annet maurslukere og dovendyr.

Men hva har det å gjøre med en kakaoplantasje?

Det er mange hensyn man må ta når man skal dyrke en skog på denne måten. Ett viktig hensyn er å inkludere og støtte lokalsamfunnet i området der skogen dyrkes. Det er her kakaoplantasjen kommer inn i bildet.

For å sikre lokalsamfunnet bærekraftige inntektskilder som ikke går på bekostning av skogen som dyrkes er det etablert en plantasje for bærekraftig kakao på området. Denne plantasjen har, sammen med andre liknende initiativ i prosjektet, skapt over 150 nye arbeidsplasser i området. Samtidig støttes også lokale skoler med finansiering av utdanningsmateriell som følge av inntekter fra salg av klimakreditter.

Slike sosiale hensyn er viktig for oss i KAPO når vi velger hvilke klimaprosjekter vi formidler kreditter i. Ved at vi gjør disse vurderingene kan våre kunder være sikre på at kredittene er av høy kvalitet, og at de er bærekraftige også på andre områder enn bare CO2-fangst.

Gold-Standard sertifisert

CO2OL Tropical Mix er sertifisert med Gold Standard, en internasjonalt anerkjent sertifiseringsordning for klimakreditter. KAPO er forhandler av klimakreditter i prosjektet, og hjelper Norske bedrifter å kompensere for sine utslipp med kreditter herfra.