Derfor støtter KAPO skogplanting i tropiske strøk.

Når vi i KAPO skal velge hvilke klimaprosjekter vi ønsker å formidle kreditter i, er det mange hensyn vi må ta i utvelgelsen. Det er faktisk ikke så enkelt som at et tre er tre, som skal fange ett tonn CO2 som igjen skal selges som en klimakreditt.

Blant kriteriene vi legger til grunn for utvelgelse av prosjekter er geografi, naturmangfold og sosiale forhold. Kombinert med flere andre kvalitetskriterier sikrer vi på denne måten av klimakredittene vi formidler til våre kunder er av høy kvalitet og har ønsket effekt på klima og miljø.

Våre skogprosjekter befinner seg på den sørlige halvkule, der effekten er best, og i lavkostland der behovet for finansiering er størst.

Flere eksperter enige

Flere eksperter peker på nettopp effekten av treplanting på den sørlige halvkule og fordelene med dette i forhold til treplanting lenger nord.

NRK skrev den 27. juni en artikkel om tregrensen som sakte, men sikkert flytter seg oppover, og den negative effekten dette har på den globale oppvarmingen selv om det vokser flere trær: https://www.nrk.no/nordland/tregrensen-stiger-opp-mot-en-meter-i-aret_-pavirker-global-oppvarming-negativt-1.16015235

Også tidligere har NRK satt fokus på treplanting i Norge som klimatiltak, blant annet i denne artikkelen der det slås tvil om effekten av «granplantasjer» på miljøet: https://www.nrk.no/nordland/_-planting-av-gran-i-nord-er-skadelig-for-miljoet-1.14180272

Artikkelen siterer forsker for Norsk Institutt for Naturforsking, Jarle Bjerke:

«– Planting av grantrær i de nordligste fylkene har tvert imot en negativ innvirkning på klimaet. Ikke bare vekker granen karbonet i bakken, men fargen til tresorten er også problematisk, sier Bjerke.

Forskeren sier at karbon lagres best i tropiske og tempererte områder, derfor er det mindre miljøvennlig å gjøre det i Nord-Norge. Fordi gammelt inaktivt karbon som er i jorda, blir aktivert når røttene kommer så dypt som hos grana.»

BBC har også skrevet om denne problemstillingen her: https://www.bbc.com/future/article/20200521-planting-trees-doesnt-always-help-with-climate-change

De viser til studier som sier at treplanting burde gjøres i tropiske strøk, og at treplanting lenger nord faktisk kan ha en negativ effekt på den globale oppvarmingen.

Derfor støtter vi i KAPO skogplanting i tropiske strøk!