Odds Ballklubb slår både Manchester United og Liverpool!

Odds BK har nå spilt en tredjedel av årets hjemmekamper på Skagerak Arena. Samtlige kamper har vært klimakompensert, takket være det nye konseptet «dagens klimasponsor» fra KAPO.

Odds BK klimakompenserer selv for driften av klubben. Samtidig gjør de kontinuerlig grep for å redusere sitt klimaavtrykk. Dette har gjort Odds BK til Norges ubestridt grønneste fotballklubb. Når de nå også tar ansvar for publikums klimaavtrykk setter de en ny standard for fotballklubber i Norge.

RESPONSIBALL kårer hvert år verdens mest bærekraftige fotballklubber. Ifølge denne kåringen er Odds BK på 15. plass i verden på feltet «enviroment», rett foran Bayern München og langt foran klubber som Manchester United og Liverpool.

Selv om norske klubber kanskje ikke helt kan måle seg med disse storklubbene på banen, er det ingen grunn til at de skal være dårligere på miljø- og bærekraftarbeid!

Responsiball kårer også de mest bærekraftige ligaene i verden, der summen av alle klubbenes arbeid slås sammen. Her havner Norge på en 15. plass på «enviroment», bak blant annet Sverige og Danmark. Dette viser at det er en stor jobb å gjøre blant klubbene i Norge!

Hadde alle norske klubber gjort som Odds BK hadde vi kanskje hatt den mest bærekraftige og miljøvennlige ligaen i verden.

Flere klubber burde innføre klimasponsor

Selv om fotball i seg selv kan virke som en klimavennlig aktivitet, er toppfotballen ansvarlig for store klimautslipp hvert år. Det er opp til klubbene å ta ansvar for dette utslippet. KAPO har hjulpet Odds BK å beregne klubbens klimautslipp, slik at dette kan reduseres og kompenseres.

At en Norsk klubb vinner Champions League i den nærmeste fremtid er kanskje usannsynlig, men at vi blir best på bærekraft er faktisk oppnåelig bare viljen er der.

Vi oppfordrer alle Norske fotballklubber til å ta ansvar for sitt klimaavtrykk, og retter samtidig en stor takk til de sponsorene som har bidratt til at Odds BKs hjemmekamper har blitt klimakompensert!

La oss sammen gjøre Eliteserien til verdens mest klimavennlige og bærekraftige liga!