Hvorfor klimakompensere?

Klimakompensasjon går i korte trekk ut på å kjøpe klimakreditter for å kompensere for sine utslipp. Kreditter kan kjøpes i mange ulike typer prosjekter. Noen prosjekter sørger for reduserte utslipp, andre prosjekter fjerner klimagasser fra luften og lagrer disse.

Klimakreditter som støtter utbygging av fornybar energi vil for eksempel redusere utslipp, i form av at behovet for fossil energi blir mindre. En vindmølle vil ikke fjerne klimagasser som er sluppet ut, men den vil produsere strøm med et lavere klimaavtrykk enn mange av alternativene.

Planting av skog er et eksempel på klimakreditter som aktivt fjerner klimagasser fra atmosfæren. Trærne tar opp CO2 fra luften, og binder denne. For å nå målene i Parisavtalen er vi avhengige av flere slike prosjekter som tar opp og binder CO2.

Kjøpe seg fri med klimakreditter?

Mange tenker at klimakreditter er en enkel måte å «kjøpe seg fri» fra sitt klimaavtrykk. Dette stemmer ikke. For å nå netto null må bedrifter både kutte i egne utslipp og kompensere for utslipp de ikke klarer å redusere på andre måter.

Mange bedrifter er flinke til å redusere sine utslipp ved å gjøre klimavennlige tiltak i driften. Dette kan for eksempel være ved å spare på strømmen, fly mindre, eller å kutte ned på bilkjøring i arbeidet.

Likevel er det vanskelig å kutte utslippet til null. Vi vil alltid sitte igjen med noe utslipp, dette kaller vi residualutslipp. Det er her klimakompensasjon kommer inn. Klimakompensasjon dekker bedriftenes residualutslipp, altså de utslippene man i dag ikke klarer å kutte.

For at en bedrift skal få oversikt over sitt residualutslipp må man først lage et klimaregnskap. Klimaregnskapet gir en oversikt over bedriften utslipp, og kan også gi en god pekepinn på hvilke utslippskutt som burde prioriteres. Har dere ikke et klimaregnskap i dag kan dere fylle ut vår enkle kalkulator, og få et enkelt klimaregnskap i retur.

Når bedriften har fått oversikt over sine utslipp er det altså to ting som er viktig. Redusere det man kan, og kompensere for det som ikke kan reduseres. Det er altså ikke "enten kutt eller kompensasjon", disse løsningene går hånd i hånd og vi trenger begge deler for å nå klimamålene.

Hvordan kompensere

Hos KAPO kompenserer bedrifter med klimakreditter i prosjekter som planter skog, og da altså tar opp CO2 fra luften. Alle våre kreditter er utstedt av de strengeste internasjonale standarder. Disse sikrer at prosjektene er effektive, og at fjerningen av klimagasser ikke hadde funnet sted uten finansiering gjennom klimakreditter.

Ved å bli sertifisert «klimakompensert bedrift» gjennom KAPO viser bedrifter tydelig sitt engasjement for klima og miljø. Dette blir stadig viktigere i en verden der grønne bedrifter er i ferd med å få store konkuransefortrinn. At bedrifter viser at de tar ansvar for sitt klimaavtrykk forventes nå av mange kunder og forbrukere.